ANKARA - Eğitim emekçilerini yarınki iş bırakma eylemine çağıran Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “Millî Eğitim Bakanlığı’na çağrımız; kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal edilmesidir” diye belirtti. 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), kariyer sınavının yapılmaması, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) iptal edilmesi ve yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı yönündeki taleplerini önemseyen bütün sendikaları yarınki (2 Kasım) iş bırakma eylemine katılmaya çağırdı. Eylem öncesi Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları gündemine almadığını belirtti.

Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarına, geleceklerine dair taleplerin görmezden gelindiğini vurgulayan Kurul, “İnsanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır. Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliğini yok sayan kariyer basamakları uygulamasının öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürmesine karşı hiçbir eğitim emekçisinin, eğitim alanında örgütlü hiçbir sendikanın sessiz ve tepkisiz kalması beklenemez. Bu amaçla 14 Ekim tarihinde eğitim alanında örgütlü ve mücadeleden yana olan sendikalar bir araya gelmiş ve ortak talepler belirlenmiştir” dedi.

TALEPLERİNİ SIRALADI 

Kurul, eğitim emekçilerinin sorunlarının iyileştirilmesi için şu talepleri sıraladı: “19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi, tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması, kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi, tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi, öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması.”

EYLEME KATILIM ÇAĞRISI 

Son olarak bütün eğitim emekçilerini yarın yapılacak olan iş bırakma eylemine davet eden Kurul, şunları söyledi: “Millî Eğitim Bakanlığı’na çağrımız; kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal edilmesidir. Eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalı, yapılan yanlıştan çok geç olmadan geri dönülmelidir. ÖMK’nin iptal edilmesi ve yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı yönündeki taleplerini önemseyen bütün sendikaları 2 Kasım iş bırakma eylemine katılmaya ve ortak talepler etrafında birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.”

( Kaynak: MA )

Editör: Haber Merkezi