ANKARA - HDP ve Yeşil Sol Parti’nin, halk toplantılarından sonra düzenlediği çalıştaylar ve atölyeler de sona erdi. Kürt sorununun çözümü, demokratik İslam ve ittifaklara ilişkin öneriler yapılırken, ortaya çıkan sonuçlar, kongre komisyonuna rapor halinde sunulacak.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti) seçimlerden sonra başlattığı eleştiri ve özeleştiri süreci ile yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında yapılan çalıştay ve atölyeler sona erdi. Yapılan halk toplantılarından sonra Ağustos ayında başlayan programlarda örgütlenme ve siyasi hat kapsamlı iki çalıştay düzenlenirken, kadın özgün atölyeler de dahil olmak üzere 5 atölye yapıldı. Çalıştay ve atölyelere Emek ve Özgürlük İttifakı temsilcileri, alanında uzman akademisyenler, HDP Danışma Kurulu üyeleri, parti yöneticileri ve halk katıldı. 

DEMOKRATİK İSLAM TARTIŞMALARI 

Yoğun katılımlı geçen çalıştay ve atölyelerde öneriler yazılı olarak iletilirken, partilerden yeni dönemde Demokratik İslam çalışmalarını yaygınlaştırması, toplumun değer yargılarının göz önünde bulundurulması ve politikaların bu doğrultuda geliştirilmesi istenildi. Önerilerde inançların özgür ve eşit bir değerde ele alınması ve Siyasal İslam’ın bakışına karşı Demokratik İslam değerlerine öncülük yapan kurum ve yapılarla dayanışmanın ortaklaştırılmasının arttırılması istendi. 

İnançlara dair yapılan atölyelerde ise Alevi inancının özüne uygun olarak; iktidar dışı örgütlenmenin özgür koşullarının yaratılması ve eşit yurttaşlık taleplerinin savunulması için mücadelenin arttırılması önerildi.  

KURDİSTAN’DA SİYASİ HAT NASIL OLACAK?

Çalıştaylarda HDP ile Yeşil Sol Parti’nin Kürt sorununa çözüm perspektifi, Kürtlerin ulusal sorunlarına çözüm politikaları ve ağırlıklı olarak Kurdistani İttifak, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) öncülüğünde yeni bir hamle geliştirilmesinin altı çizildi. Yapılan önerilere karşılık Yeşil Sol Parti ile HDP’nin Kürt sorununun çözümüne dair önemli kararlar alacağı da belirtildi. 

TÜRKİYE’DEKİ YENİ DURUM 

Tartışılan bir diğer konu ise 14 Mayıs seçimleri sonrası toplumda gelişen umutsuzluk konusu oldu. Konuya dair yapılan tartışmalarda, seçim sonrası yaratılan negatif havanın demokrasi güçleri açısından asla kabul edilmeyeceği vurgulanırken, Türkiye’de tüm ezilenlerin, kadınların, emekçilerin, demokratların ve sol sosyalist güçlerin adresi olması gereken Emek ve Özgürlük İttifakı’nın dar kalması eleştiri konusu oldu. 

Emek ve Özgürlük İttifakı’na yapılan eleştirilerin sonucunda ise ittifakın yeni dönemde muhalefetin öncülüğünü yapacağı bir siyasi hat kurması önerisi yapıldı. Siyasi hattın çerçevesinin ise önümüzdeki süreçte yapılacak konferanslarda ele alınacağı ifade edildi. 

RAPOR KONGRE KOMİSYONUNA SUNULACAK

HDP ile Yeşil Sol Parti kongre sürecine girerken yapılan halk toplantılarında halkın dile getirdiği başlıklar ve yine bu kapsamda yapılan atölye ve çalıştaylardaki öneri ve görüşler, kurulacak kongre komisyonuna rapor halinde sunulacak. HDP ile Yeşil Sol Parti böylece çıkan sonuçlar üzerinden yeni yönetiminin politik hattını belirleyecek.

Editör: Hamza Özkan