ANKARA ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP)  Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, Bittlis’in sorunlarını meclis gündemine taşıdı.

Hüseyin Olan Bitlis’teki sorunların tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasını talep etti.

Hüseyin Olan’ın önergesinin gerekçe kısmında şu ifadeler yer aldı:

Köylüler Göçe Zorlanmaktadır

Öncelikle, askeri yasak bölge, özel güvenlik bölgesi ilanları ve sokağa çıkma yasakları gibi sebeplerle geçtiğimiz aylarda güvenlik güçlerinin bombardımanı sonucu, Bitlis’in Hizan ilçesinin 10 köyünde ormanlık alanlar, onlarca fındık, ceviz ve muhtelif meyve ağacı yok edilmiştir. Güvenlik güçleri, köylülerin bilgisi olmadan tapulu olan bahçe, bostan ve tarlaların ortasından iş makinelerini kullanarak tahrip etmişlerdir ve köylülere herhangi bir tazminat ödenmemiştir. Köylüler dolaylı yoldan göçe zorlanmaktadırlar. Aynı sebeplerden ötürü meralar yasaklanmaktadır.

Bölgede Doğa Katliamı ve Ekolojik Tahribat Yaşanmaktadır

Ormanlık alanlar devlet tarafından ihale edilerek kesilmekte veya 90’lı yıllarda olduğu gibi bilinçli bir şekilde yakılmaktadır. Arazi çıplaklaştırılmaktadır. Son dönemde Bitlis-Hizan yolunda Bablekan bölgesinde Simek köyünün yakınlarında ormanlık bölgede ağaçlar kesilmiş ve yakılmıştır. Bu durum iktidar tarafından güvenlik gerekçesiyle meşrulaştırılmaktadır. Normalleştirilmektedir. Ancak bölgede canlılar yok olmakta büyük bir doğa katliamı ve ekolojik tahribat yaşanmaktadır.

Halk Siyasi Görüşlerinden Ötürü Cezalandırılmaktadır

Bitlis merkez ve ilçelerine bağlı köylerde eğitim, sağlık, altyapı, parke taşı, yol ve su sorunları vardır. Köylülerin tüm çabasına rağmen, AKP’ye oy vermediklerinden ve siyasi görüşlerinden dolayı bu sorunlar iktidar tarafından çözülmemektedir. AKP iktidarı oy aldığı yandaş köylere hizmet götürmekte ancak oy alamadığı yerlere başta AKP’nin milletvekili olmak üzere ilin valisi ve bütün yerel yöneticiler, köy muhtarlarına “köyünüzden bize oy çıkmadığı ve karneniz kötü olduğu için size hizmet getirmiyoruz, kime oy verdiyseniz hizmeti onlar size getirsinler!” söylemleriyle köylere hizmet götürmeyerek gösterdikleri tavırla adeta köylüleri cezalandırmaktadırlar.

Keyfi Uygulamalar Sebebiyle Çiftçiler Mağdur Olmaktadır

Çiftçiler, elektrikten kaynaklı sulama sorunları yaşamaktadır. Elektrikler, Türkerler Enerji Vepsaş tarafından sık sık kesilmektedir. Sistem üzerinden çoğu zaman görevliler, sahaya gelmeden keyfi olarak 200 bin TL ile 600 bin TL arasında yüksek rakamlarda cezalar kesmektedir. Çiftçiler bu derece yüksek rakamdaki cezaları ödeyememekte birçok ürün tarlada kuruyup gitmektedir.

En Düşük Gelir Oranı olan İllerden Biri Bitlis’tir

Bitlis’in en önemli sorunlarından biri yoksulluk ve işsizliktir. TÜİK’in Gelir Dağılımı İstatistikleri verilerine göre Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 2022 yılında 48 bin 642 TL iken Bitlis’te 23 bin 063 TL ile ülke ortalamasının yarısından bile daha azdır. Bu açıdan en düşük gelir oranı olan dört ilden biri Bitlis’tir. Yine TÜİK’in 2022 İşgücü İstatistikleri verilerine göre Bitlis istihdam oranı en düşük iller arasında olup; %19,2 ile işsizlik oranı ülke ortalamasının neredeyse iki katıdır.

Uyuşturucuyla Mücadele Merkezleri Acil Olarak Açılmalıdır

İşsizlik aynı zamanda başta gençler olmak üzere uyuşturucu madde kullanımını da ciddi oranda yaygınlaştırmıştır. Uyuşturucu maddelerin okul önlerinde satılmasından madde kullanımının çok küçük yaşlara kadar düşmesine kadar geniş çaplı bir araştırmaya, uyuşturucu madde kullanımının ve satılmasının önlenmesine yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü madde bağımlılığıyla ilgili tedavi merkezlerini açacağını 2018’de duyurmuş, daha sonra binaları yapmış ancak aradan geçen yaklaşık 5 yıla rağmen sözünde durmayarak binaları hizmete açmamıştır. Sağlık Bakanlığının acilen bu merkezleri faaliyete sokma gibi bir zorunluluğu vardır.

Bitmeyen Yol: Bitlis-Baykan Karayolu

Bitlis-Baykan karayolu yaklaşık 20 yıldır bölümler halinde yapılarak kısmen hayata geçirilse de özellikle Narlıdere bölgesi yıllardır süren yol ve köprü çalışması nedeniyle tamamlanmamıştır. Yol, köprü ve  tünel çalışmaları sebebiyle  gözle görülür yıkılmalar, yolun bazı kesimlerinde çökmeler yaşanmıştır. İnşaatın başladığı günden bu yana kimi projelerde değişikliklere de gidilerek, güzergâh farklılaştırılmıştır. Hem projelerin teslim sürelerinin uzaması hem de projelerde yapılan değişikliklerle de yılları bulan bir kamu zararı ortaya çıkmıştır.

Tatvan Çarşı İçi Trafiği Esnafı Mağdur Etmektedir

Tatvan çevre yolunun yapılmaması Tatvan çarşı içi trafiğini de olumsuz yönde etkilemektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü, uzun yıllardır gündemde olan ‘Tatvan Çevre Yolu’nun 2021 yılında bitirileceğini söylese de aradan geçen 2 yıla rağmen halen bitirememiştir. Diğer yandan Bitlis Çarşı merkezinin düzenlemesi 2 yıldır devam etmektedir. Düzenlemenin uzun zaman alması başta esnaf olmak üzere halkımızın günlük yaşamını ve ticaretini olumsuz yönde etkilemektedir.

Okullarda Yardımcı Hizmetli Personel Sayısı Arttırılmalıdır

Okullarda yardımcı hizmetli sorunu vardır. Bu yıl İş-Kur’dan 70 yardımcı hizmetli personeli alınmıştır ancak bu sayı yetersizdir. Okullarımızda temizliğin yapılması için yardımcı hizmetli personel sayısı derhal arttırılmalıdır.

Van Gölü’nde Çevre Felaketine Çözüm Bulunmalıdır

Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Van Gölü’nde, atık sulardan dolayı büyük bir çevre kirliliği yaşanmaktadır. Göl, kuraklık ve akarsuların taşıdığı çöpler sebebiyle yok olmanın eşiğine gelmiştir.

Bitlis’te sosyolojik, politik, ekolojik, ekonomik vb. sorunların tespit edilerek gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılması elzemdir." dedi. 

Editör: Hamza Özkan