WHAT DO WE WANT FROM WOMEN, WHAT IS OUR TROUBLE?
Agenda of Others


Hello friends, in this period when this deadly virus that surrounds the world overturns societies and imprisons people in a bowl, although pain, pessimism and despair cling to us, the being called "HUMAN" is resistant; What makes this resistance meaningful is the mental structure of the human being, its change and transformation.

There is no longer an excuse for us to complain about the timelessness! It is a good opportunity to read books and to read sites that add meaning to our lives. The series of talks we made about the “Corona Agenda” attracted a lot of attention. "Korona Agenda" Beyond the Turkey's and even the world's unceasing, unending and bleeding wound "WOMEN VIOLENCE, WOMEN'S MURDERS!" What is this endless and increasing violence of women? What is our problem? What do we want from women?

The development level of a society is related to the development level of women. Why are women seen as accessories in politics, science, culture and art? It is a fact that as long as we do not benefit from the intellectual power of women, as long as the domination of the masculine thought system continues, it is a remote possibility for the world to become beautiful and normal. I do not go too far. As the women started the interview of our file, “WE ARE ALL GUILDING! MEN are more guilty than men, ”we say. We stay at home, we do not go out. Yours sincerely.

Hamza ÖZKAN

Agenda of Others

 We are going through a historical and difficult process. What are the roles assigned to women in these transitional processes, wars and deadly epidemics? Considering the societies that have completed their democratic processes in the world, have women actually been able to take their place in public spaces?


throughout history women have always been given the place of ' mother , career, teacher , nurse ect as we are naturally more thoughtful and sympathetic to others and it is scientifically proven so.

in past times it was so , and this may have been so because of a battle of the minds that needed to be Voiced, i dont believe this was because they were a male or female, but possibly because of the particular people or person not allowing others a voice at the time. Humans are creatures of habit and find change hard.

What would the world be like if women ruled the world?

If women ruled the world, I think for any ruler it was dependent on the person and personality of that person and not on their gender.

But since women are much more thoughtful and sympathetic, this would be a positive outcome, and this is something the world really needs. In addition, women speak effectively against humanity and with feelings that might work.

I believe that men and women are equally important and both have important roles in helping each other because we are equal, but in the opposite case of inequality, these differences cause each other at a disadvantage, so here we have to work together, we have to work together to believe in equality here. A man or a woman can do a job better than the opposite sex. The goal should be to find the right person to do the job.

Kadınlardan Ne İstiyoruz, Bizim Sorunumuz Ne? (25) Nicola YADIMCI: Eşit olarak birlikte çalışıyoruz

KADINLARDAN NE İSTİYORUZ, SORUNUMUZ NEDİR?
Ötekilerin Gündemi


Merhaba arkadaşlar, dünyayı saran bu ölümcül virüsün toplumları altüst ettiği ve insanları bir kaseye hapsettiği bu dönemde acı, karamsarlık ve çaresizlik bize yapışsa da "İNSAN" denen varlık dirençlidir; Bu direnci anlamlı kılan, insanın zihinsel yapısı, değişimi ve dönüşümüdür.

Zamansızlıktan şikayet etmemiz için artık bir bahane yok! Kitap okumak ve hayatımıza anlam katan siteleri okumak için güzel bir fırsat. “Corona Gündemi” ile ilgili yaptığımız söyleşiler dizisi büyük ilgi gördü. "Korona Gündemi" Türkiye'nin ve hatta dünyanın bitmeyen, bitmeyen ve kanayan yarasının ötesinde "KADIN ŞİDDETİ KADIN CİNAYETLERİ!" Kadınların bu sonu gelmeyen ve artan şiddeti nedir? Bizim sorunumuz ne? Kadınlardan ne istiyoruz?

Bir toplumun gelişmişlik düzeyi, kadının gelişmişlik düzeyiyle ilgilidir. Kadınlar neden siyasette, bilimde, kültürde ve sanatta aksesuar olarak görülüyor? Kadınların entelektüel gücünden yararlanmadığımız sürece, eril düşünce sisteminin egemenliği devam ettiği sürece dünyanın güzel ve normal hale gelmesinin uzak bir olasılık olduğu bir gerçektir. Ben çok uzağa gitmiyorum. Kadınlar dosyamızın röportajına başlarken, “HEPİMİZ SUÇLUYUZ! ERKEKLER erkeklerden daha suçlu ”diyoruz. Evde kalıyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Saygılarımla.

Hamza ÖZKAN

Ötekilerin Gündemi Gündemi

Tarihi ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu geçiş süreçlerinde, savaşlarda ve ölümcül salgınlarda kadınlara verilen roller nelerdir? Dünyadaki demokratik süreçlerini tamamlamış toplumlara bakıldığında, kadınlar kamusal alanlarda fiilen yerini alabilmiş midir?


Tarih boyunca kadınlara her zaman 'anne, kariyer, öğretmen, hemşire gibi' yeri verilmiştir, çünkü bizler doğal olarak başkalarına karşı daha düşünceli ve sempatikiz ve bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

geçmiş zamanlarda böyleydi ve bu, Seslendirilmesi gereken zihinlerin savaşı yüzünden olabilirdi, bunun erkek ya da kadın oldukları için olduğuna inanmıyorum, ama muhtemelen izin vermeyen belirli insanlar ya da kişiler yüzünden. diğerleri o sırada bir ses. İnsanlar alışkanlık sahibi yaratıklardır ve değişimi zor bulurlar.

Kadınlar dünyayı yönetseydi dünya nasıl olurdu?

Dünyayı kadınlar yönetiyorsa, herhangi bir yönetici için bunun cinsiyetine değil, o kişinin kişiliğine ve kişiliğine bağlı olduğunu düşünüyorum.

Ancak kadınlar çok daha düşünceli ve sempatik olduklarından, bu olumlu bir sonuç olacaktır ve bu, dünyanın gerçekten ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Ayrıca kadınlar insanlığa karşı etkili bir şekilde ve işe yarayabilecek duygularla konuşurlar.

Erkeklerin ve kadınların eşit derecede önemli olduğuna ve her ikisinin de eşit olduğumuz için birbirimize yardım etmede önemli rollere sahip olduğuna inanıyorum, ancak tam tersi eşitsizlik durumunda, bu farklılıklar birbirini dezavantajlı hale getiriyor, bu yüzden burada birlikte çalışmalıyız. burada eşitliğe inanmak için birlikte çalışmak. Bir erkek ya da kadın bir işi karşı cinsten daha iyi yapabilir. Amaç, işi yapacak doğru kişiyi bulmak olmalıdır.

Editör: Hamza Özkan