KADINLARDAN NE İSTİYORUZ, DERDİMİZ NE ?

             Ötekilerin Gündemi

               Hamza Özkan


 

Merhaba arkadaşlar, dünyayı saran bu ölümcül virüsün toplumları alt üst ettiği, insanları bir fanusun içine hapsettiği bu dönemde, her ne kadar acı, karamsarlık, umutsuzluk yakamıza yapışsa da, “İNSAN” denen varlık direngendir; bu direnişi anlamlı kılan insanın düşünsel yapısıdır, değişimi ve dönüşümüdür.

Zamansızlıktan yakınmamız için bir mazeret yok artık! Kitap okumak ve yaşamımıza anlam katan siteleri okumak için güzel bir fırsat. “Korona Gündemi” ile ilgili yaptığımız dizi söyleşi serisi oldukça ilgi çekti. “Korona Gündemi”nin ötesinde, Türkiye’nin hatta dünyanın dinmeyen, bitmeyen ve kanayan yarası “KADIN ŞİDDETİ, KADIN CİNAYETLERİ!” Nedir bu bitmez tükenmez ve gittikçe artan kadın şiddeti? Derdimiz ne ? Kadınlardan ne istiyoruz ?

Bir toplumun gelişmişlik düzeyi, kadınların içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyiyle ilişkilidir. Neden siyasette, bilimde, kültür ve sanatta kadınlar birer aksesuar olarak görülüyor ?  Şu bir gerçek ki, kadınların düşünsel gücünden yararlanmadığımız sürece, eril düşünce sisteminin tahakkümü devam ettikçe, dünyanın güzelleşmesi, normalleşmesi uzak bir ihtimaldir. Sözü fazla uzatmayayım. Kadınlar dosyamızın söyleşine başlarken, “HEPİMİZ SUÇLUYUZ!  ERKEKLER ERKEKLER ERKEKLER DAHA SUÇLUDUR” diyoruz. Evde kalıyoruz, dışarıya çıkmıyoruz. İçten selamlarımla.

Hamza ÖZKAN

Ötekilerin Gündemi

Kadınlardan Ne İstiyoruz, Derdimiz Ne? (5) Nivîskar Gulgeş Deryaspî: Bilimde kadının sermayesinin çalındığını da tartışabiliriz.

detail-photo-fancybox-0 Nivîskar Gulgeş Deryaspî

ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ- Tarihsel ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu geçiş süreçlerinde, savaşlarda ve ölümcül salgınlarda kadınlara biçilen roller nelerdir? Dünyada demokratik süreçlerini tamamlamış toplumları da baz alırsak, gerçek anlamda kamusal alanlarda kadınlar yerlerini alabilmişler midir?

Gulgeş Deryaspî:  Dünyada her gün olaylar ve olgular olmaktadır. ve tarihin tüm sayfaları ziyadesiyle doludur. Sadece içinde olduğumuz bu günlere tarihsel ve zorlu dersek geçmiş on bin yıllık insanlık tarihine haksızlık etmiş oluruz. Tabi içinden geçtiğimiz bu günler yada süreçler de ayrı bir tarih sahnesi özelliğini taşımakta ve bizlerde bu süreçlere şahitlik etmekteyiz. Neolotik dönemden günümüze kadınlara biçilen rolü kadınlar biçmedi, gerek daha demokratik gerekse daha gelişmemiş toplumlarda iyi yada kötü kadına hep bir rol biçildi. Sorunda tam da budur. Rol biçilmesi. İyi yada kötü rol biçilmesi kadını ikinci sınıf, kendini, ailesini, toplumunu yönetemeyen insan kategorisine koyar.

ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ- Siyasette, kültürde, sanatta ve bilimde kadınların ayak sesleri geç duyuldu neden? Dünyada ve Türkiye’de bunu nasıl örneklendirebilirsiniz?

Gulgeş Deryaspî: Siyasette ve bilimde biraz daha arka planda olsalar da kültür ve sanatta sesleri duymamazlıktan gelindi. Oysa edebiyat ve müzikte kadının duygu, fikir ve bakış açısını görmek mümkün. Siyaset tarihinin savaş ve kanla beslendiğini göz önünde bulundurarak kadının rolünü tartışırsak izleyici konumundaki yerini tartışmamız gayet yerinde olur. Çünkü öldürmek doğurgan olan kadının doğasıyla pek örtüşmemektedir. Bilimde kadının sermayesinin çalındığını da tartışabiliriz. Gök bilimci, matematikçi, filozof İskenderiyeli Hypatia yı ve antik yunanda yaşamış, bilinen pek çok kadının çalışmalarını ve sonuç olarak tarih sayfalarından nasıl silindiğini tartışabiliriz. Yine bir fizikçi olan Einstein'in eşinin de Einsteinden çok daha başarılı bir fizikçi olduğunu ve Einsteinle beraber hem izafiyet teorisi hem de E=mc2 formülünü çözdüğünü ancak yaptıkları evlilik sözleşmesinden kaynaklı eşinin isminin bilinmediğini de hatırlatmak gerek.

detail-photo-fancybox-1 nivîskar Gulgeş Deryaspî:

ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ- Son yıllarda, Türkiye’nin toplumsal yapısında kadınlar nereye doğru gidiyor? Şiddetin ve tacizlerin bu denli artması ürkütücü!68, 78 ve 80 kuşağına bakıp bugünü nasıl değerlendirirsiniz?

Gulgeş Deryaspî: Bu denli yoğun ve tekrarlayan ve çözüme yönelik bir adım atılmayan durumlarda sadece sorumlu değil, aynı zamanda da politika geliştiri olarak da iktidar akla gelir. Bu tür toplumsal sorunlar devlet politikasıdır ve belli bir amaç gütmektedir. 78, 80 kuşağında laik politikanın egemen olduğu ve kadınlara biçilen 'hanım' rolünün yerini 'ölüm' aldı. Her ne kadar o dönemlerde kadın daha özgür görünsede bence günümüzdeki kadın çok daha farkında ve bu farkındalık tehdit oluşturup ürkütmekte. Sağ muhafazakar politikalarla yönetilen Türkiye için de kadına rol biçilemeyince de yok etme politikaları güçlendirildi.

ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ-Kadınlar dünyayı yönetseydi nasıl bir dünya olurdu?

Gulgeş Deryaspî: Kadınların doğurgan olduğunu ve bunun beraberinde bir merhamet ve sevgi doğurduğunu unutmamak gerekir. Neolitik dönemlerde anaerkil süreçlerde kadının yönetici olduğunu unutmamak gerekir. Ve o süreçlerde bilim, siyaset, kültür ve sanatta üretici ve yaratıcı tamamen insanlık çıkarına bir yönetme yürütme kültürünün hakim olduğunu görebiliriz. Kadının doğasında öldürme, yok etme yoktur. Bu nedenle savaşlar pek mümkün olmayacaktı. Annesini, kız kardeşini, kızını öldüren erkek cinsi daha şahsi bir yaşam sürer ve önceliği kendi gücünü yaratmak ve bunu korumaktır. Bu gün de insanlık bu cinsin yönetimi altında can çekişmektedir. Çok dar bir zamanda ve alenen hazırlanmış bir yazı oldu eksiklikler daha sonraki yazılarda daha geniş tartışılabilinir.  Selamlar sevgiler

detail-photo-fancybox-2

Editör: Hamza Özkan