BİTLİS ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ-Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, Bitlis’in 8 Ağustos ve Hersan mahalleleri bitişiğinde, bir kalker ocağı açılmasını TBMM gündemine taşıdı.

DEM Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Uzmanlardan 'İliç' uyarısı: 9 il ve 3 ülke tehlikede Uzmanlardan 'İliç' uyarısı: 9 il ve 3 ülke tehlikede

Hüseyin Olan soru önergesinde şunları söyledi:

“Bitlis’in 8 Ağustos ve Hersan mahalleleri bitişiğinde, bir taş ocağı açılması planlanmaktadır. Bahsi geçen bölgeyle ilgili olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 30 Kasım 2023 tarihli duyurusunda, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir belgesi verilmiştir.

Kalker ocağı yapılmak istenen yer; okul, meskûn mahal ve doğal sit alanlarına 500-1000 metre mesafededir. Aradan sadece çevre yolu geçmektedir.

Bitlis’in en yeşil bölgelerinden biri olan 8 Ağustos ve Hersan mahallelerinin bitişiğinde planlanan taş ocağının yapılmasıyla birlikte bölge ekolojik anlamda tahribata uğrayacaktır. Mahallelilerin iddiasına göre Bitlis valisi ilk başta taş ocağı açılmasına karşı olmasına rağmen daha sonra kabul etmiştir.

Yine iddialara göre; taş ocağı yapımıyla ilgili olarak bölge halkına herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı gibi halktan da hiçbir şekilde görüş alınmamıştır. Bitlis kamuoyu, çevreyi olumsuz biçimde etkileyecek olmasından ötürü taş ocağı tesisinin kurulmasına karşı tepki duymaktadır.

Hüseyin Olan önergesinde şu sorulara yer verdi:

1.     Kalker ocağı yapılmak istenen yer; okul, meskûn mahal ve doğal sit alanlarına 500-1000 metre mesafede olmasına rağmen hangi gerekçelerle “ÇED gerekli değildir” raporu verilmiştir?

2.     Bakanlığınızın, taş ocağı tesisinin kurulması konusunda bölge insanının görüşünü almadığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa neden halkın görüşü alınmamıştır?

3.     Halkın tepkisi ve çevreye vereceği zararlar göz önüne alındığında Bakanlığınız söz konusu tesisin kurulmasının iptal edilmesi yönünde herhangi bir girişimde bulunacak mıdır?

4.     Valilik makamının önce karşı çıkıp sonrasında kabul ettiği iddiası Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Eğer bu iddia doğruysa önce hayır denen projenin sonradan kabul edilme gerekçeleri nelerdir?

Editör: Hamza Özkan