ÇANAKKALE – Pınarbaşı Mahallesi’nin mülkiyetindeki zeytinlik arazinin Edremit Belediyesi tarafından konut yapımı için imara açılması protesto edildi, ihale iptal edildi. Yaşam savunucuları kararın yarın resmi olarak açıklanmasını bekliyor.  

Çanakkale’ye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nin mülkiyeti olan zeytinliklerin Büyükşehir Yasası’dan sonra Edremit Belediyesi’ne geçmesinin ardından belediyenin bu alanları yarın saat 14.00’de Belediye Meclis salonunda yapacağı konut amaçlı arsa satış ihalesi ile satışa çıkarılması protesto edildi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Pınarbaşı köylüleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda yurttaşın katıldığı eylem Edremit Belediyesi önünde gerçekleşti. Eylemde ‘Zeytinime dokunma’ yazılı pankart taşınırken sık sık “Havama, suyuma, zeytinime dokunma” “Müşterek alanlar satılamaz, zeytinlikler imara açılamaz” sloganları atıldı. Basın açıklamasını köy muhtarı Serap Ergül okudu.

‘Belediye mülkiyetine geçmiş alanlar satılıyor’

Büyükşehir yasasının uygulanmaya başlanmasından sonra Edremit Belediyesi’ne devredilen zeytinlik vasfında olan 141 ada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 No’lu parseller için Belediye Meclisi’nin 16 ağustos ve 695 sayılı kararı uyarınca satış kararı alındığını belirten Serap, “Balıkesir İlimizin tüm ilçelerinde kamuya ait alanlar, müştereklerimiz sürekli satılmakta ve imara açılmakta ve leblebi çerez dağıtır gibi inşaat ruhsatı dağıtılmaktadır. Tek bir köy, yayla, ova, vadi, dere yatağı yok ki imara açılmasın. Edremit İlçemizde de kamusal alanlar, belediye mülkiyetine geçmiş alanlar sürekli satılmakta. Ne yazık ki Meclis kararlarının çoğu imar ve arsa satışı ile ilgili” diye ifade etti.  

‘Betonlaşma kırsalda da gerçekleşecek’

Köylülerden habersiz, rızaları alınmadan satılmak istenen zeytinliklerin Pınarbaşı Mahallesi’nin yıllardır kullandığı müşterek alanlar olduğunu dile getiren Serap, satılması durumunda zeytinlerin kesilerek yerine konutlar yapılacağını dikkat çekti. Serap “Pınarbaşı Mahallesi’nde betonlaşma artacak, köylüler daha da yoksullaşacak Sahil kesimlerinde tanık olduğumuz betonlaşma, köyümüzde de, kırsalda da meydana gelecek, havamız, suyumuz toprağımız kirlenecektir” sözlerine yer verdi. 

Zeytincilik kanununa aykırı karar alınmak isteniyor

3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20’inci maddesinin 2’inci fıkrasına göre, zeytincilik sahalarının daraltılamayacağını, bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabi olduğunu  söyleyen Serap, “Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu hâlde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez. Bu yasa hala yürürlüktedir. İmar planları yapılırken bu izinlerin alınıp, alınmadığını bilmiyoruz.  Görüyoruz ki madencilerin, enerji şirketlerinin, inşaat şirketlerinin gözü zeytinliklerdedir” dedi.

Tek bir ağaç bile kesilmemeli

İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın sonuçları artarken tek bir ağacın bile kesilmemesi gerektiğinin altını çizen Serap, “Kamu kurumlarının, belediyelerin, karar vericilerin, müştereklerimize göz koymasını, doğamızın dengesini bozmalarını ve insanımızın sağlığını bozmalarını istemiyoruz. Halkçı devletçilik ve belediyecilik anlayışı bu olmasa gerekir.  Pınarbaşı köylüleri olarak, bu satışı, zeytinliklerimizin idam fermanı olarak görüyoruz. Köyümüzün rant uğruna yapılaşmaya açılmasını istemiyoruz” diye konuştu.

Belediye başkanı ihaleyi iptal edeceklerini duyurdu

Basın açıklamasının ardından toplu dilekçe verilerek ihalenin iptali istendi, oluşturulan bir heyet Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ile görüştü. Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, köylülerin talebini başkana ileteceğini söyledi. Köylülerin Belediye’den ayrılmasından sonra Belediye Başkanı Hasan Selman Arslan’ın belediyeye geldiği, köylülerin taleplerini değerlendirerek, ihaleyi iptal edeceği bilgisi verildi.

Köylüler, yarın saat 12.30’da yeniden belediye önüne gelme ve ihalenin iptali için mücadeleye devam etme kararı almıştı. 

Yaşam savunucuları kararın resmi olarak açıklanmasını bekliyor.

Editör: Hamza Özkan