İZMİR - Yerel seçimlere ilişkin açıklama yapan Ekoloji Birliği, nasıl bir yerel yönetim anlayışı istediklerini tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak sıraladı. 

Ekoloji Birliği, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Yerel demokrasinin inşası için yerel yönetimlerin önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Ancak yerel yönetimlerin her türlü tahakkümden, baskıdan, kayyum politikalarından uzak bir şekilde, yurttaşın özgür iradesiyle seçilmiş yerel idareler şeklinde örgütlenebilmesi, halkın, ekoloji, kadın ve emek hareketlerinin taleplerini gözetmesi çok önemli. Yerel yönetimlerde adaylık süreçleri kapanmadan ve listeler 20 Şubat’ta İl-İlçe Seçim Kurulları’na verilmeden önce ekoloji hareketi içindeki dostlarımızı yerel yönetim süreçlerine müdahil olmaya, destekledikleri partilerden veya bağımsız aday olmaya çağırıyoruz" denildi.

PARTİLERDEN TALEPLER

Ekoloji hareketinden aday adaylığı için başvuru yapanların seçilebilir yerlere ve sıralara yerleştirilmesi çağrısı yapılan açıklamada, siyasi partilerden şu taleplerde bulunuldu: 

* Sadece insan merkezli değil, insan ve tüm diğer canlılarla birlikte doğayı bir bütün olarak gören bakış aşısını esas almanızı,

* Sermayenin değil, halkın çıkarlarını ve doğanın yararını öncelemenizi,

* Rant ve beton-asfalt belediyeciliği değil, toplumsal hizmet belediyeciliği uygulamanızı,

* İklim ve afet acil eylem planlarını hazırlamanızı ve uygulamanızı,

* Yerel yönetimlerde 'iklim değişikliği birimi' kurmanızı,

* Strateji planlarını hazırlarken doğanın korunmasını, iklim değişikliğini, toplumsal cinsiyet eşitliğini, toplumun tüm dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını gözetmenizi,

* Yoksulluğun önlenmesi için ihtiyaç sahibi yurttaşlara, kadınlara dönük istihdam arttırıcı projeleri yaşama geçirmenizi,

* Tüm kararları halk meclisleri, mahalle meclisleri gibi katılımcı, şeffaf ve eşitlikçi mekanizmalarla birlikte almanızı, kent konseylerine işlerlik kazandırmanızı ve denetime açık olmanızı,

* Ekolojik bir bakış açısı ile düzenlenmiş ücretsiz okul öncesi eğitim kurumları ve sağlık birimleri açmanızı,

* Yurttaşın sağlıklı ve ucuz gıda gereksinimini sağlamak üzere ekolojik üretici ile tüketiciyi buluşturan yerel pazarlar, kapitalist ilişkileri yeniden üretmeyecek sosyal marketler, kooperatifler açmanızı,

* Enerji sarfiyatının azaltılması için enerji tasarrufu, enerji verimliliği, akıllı binalar konusunda somut politikalar geliştirmenizi,

Ekoloji Birliği Amed'de toplandı Ekoloji Birliği Amed'de toplandı

* Kuraklığın iyice arttığı günümüz Türkiyesi’nde, yaşamın kaynağı olan su kaynaklarına sahip çıkmanızı ve suyun tüm canlılara ücretsiz ve temiz bir şekilde ulaştırılması için gerekli önlemleri almanızı,

* Suyun ticarileşmesini önleyecek yerel çalışmalar yapmanızı,

* Ekokırıma yol açan projelere karşı havamızın, suyumuzun, toprağımızın korunması konusunda somut adımlar atmanızı ve ekokırımın suç sayılması ve cezalandırılması konusunda yürütülen kampanyaya destek vermenizi istiyoruz.

Kaynak: https://mezopotamyaajansi.net/tum-haberler/content/view/227979