ABD’li sosyalist, yönetici ve feminist olan Mary Alexander, 6 Temmuz 1912'de dünyaya geldi. 

"Molly" olarak da bilinen Mary,  yaşadığı dönemin siyasi bir figürü olan ve aynı zamanda aktivist olan Eleanor Roosevelt'in asistanlığını yaptı. Ulusal Kadın Örgütü'nün (NOW) 1987'den 1991 yılına  kadar sekizinci başkanı olarak görev yapan Mary, 21 Eylül 2005'de yaşamını yitirdi.

Tarihte bugün yaşanan kimi önemli gelişmeler ise şöyle:

1823: Esselde takma adıyla da tanınan Carin Sophie Adlersparre née Leijonhufvud doğdu. Carin, İsveç’teki 19. yüzyıl Kadın Hakları Hareketi'nin öncülerinden biridir. Carin, İskandinavya'daki ilk kadın dergisi Home Review’un kurucu yazar ve editörlüğünü yaptı.  

Carin, İsveç'teki en eski Kadın Hakları Örgütü olan Fredrika Bremer Derneği'nin kurucularından biri ve aynı zamanda İsveç devlet komitesi üyesi olan ilk iki kadından biri olarak bilinir. 27 Haziran 1895 Ström da yaşamını yitirdi.

2013: DÖKH, kadın haklarının yasal güvenceye alınması için 1 milyon imza kampanyası başlattı.

2013: Gezi direnişindeki kadınlar, polis tacizine karşı İstanbul ve Ankara’da eylem gerçekleştirdi. 

 2021:  Türk Tabipler Birliği (TTB) ve tabip odalarında çalışan kadınların, 8 Mart günü ücretli izinli sayılması önergesi, TTB 73’üncü Büyük Kongresi'nde kabul edildi. Kongre’de ayrıca Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun karar önergesi olarak sunduğu “Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi" de oybirliği ile kabul edildi.

( JINNEWS )