HABER MERKEZİ- AKPM, Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması kararını kabul etti. Karara göre Kavala Ocak 2024'e kadar bırakılmazsa Türkiye delegasyonu AKPM'de oy hakkını yitirecek.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), tutuklu iş insanı "Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması" kararını katılanların 2/3 çoğunluğuyla kabul etti. 62 üyenin oy kullandığı oturumda 44 üye karardan yana 18 üye karara karşı oy kullandı.

Karara göre, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala'nın "tutukluluğu kaldırılarak derhal serbest bırakılması" kararını yerine getirmediği takdirde, aşağıdaki yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

YAPTIRIMLAR

Bu yaptırımlar arasında dikkat çeken Kavala'nın hukuksuzca hapiste kalmasına şahsi sorumlulukları nedeniyle yol açan kamu görevlileriyle ilgili "Magnitsky Mevzuatı"nın uygulanması ve "Osman Kavala'nın 1 Ocak 2024  tarihine kadar cezaevinden tahliye edilmemesi halinde, Meclis'in 2024'ün ilk Oturumunda Türk delegasyonunun yeterlik belgelerine itiraz etme yetkisinin devreye girmesi."

Türk makamlarıyla "ilişkiye geçilmesi"ne karşın Kavalanın serbest bırakılması sağlanamadığı takdirde "Osman Kavala ve diğer siyasi mahkumların Türkiye'de yasadışı ve keyfi olarak özgürlüklerinden mahrum bırakılmasına polis memuru, savcı, hakim, cezaevi görevlisi yada başka görevlerde bulunanlar olarak katkıda bulunan herkes" Avrupa ülkelerinde bu eylemleri nedeniyle kovuşturmayla karşı karşıya kalacak. İkincisi Osman Kavala 1 Ocak 2024'e kadar tahliye edilmediği takdirde 2024 Kış Oturumu'nda Türkiye delegasyonu AKPM'de oy kullanma haklarından yoksun kalacak. 

KARAR NE DİYOR?

"Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısı" başlıklı karar tasarısı Türkiye'nin Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını uygulamamaktaki ısrarı dolayısıyla Avrupa Konseyi üyesi ve gözlemci Devletlere ve Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye yönelik aşağıdaki yaptırımları da kapsayan bir çağrının kabulünü öngörüyordu. Tasarı değişiklik olmaksızın kabul edildi. 

Karar tasarısı AKPM Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu raportörü Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'ndan Avusturyalı parlamenter Petra Bayr tarafından kaleme alınmış ve Komisyon tarafından Meclise taşınmıştı.

MAGNİSTKY MEVZUATI HAKKINDA

Metinde yer alan "Magnistsky mevzuatı" adı altındaki yaptırımlar kümesi hükümetlerin insan hakları ihlalleri işleyen ya da önemli yolsuzluklara karışan yabancı kişilere yönelik yaptırımlarda bulunmalarını sağlayan yasaları ifade ediyor.

Bu yaptırımlar, 2009'da Rusya'da vergi yetkililerini ve kolluk kuvvetlerini bir yatırım yönetim şirketi olan Hermitage Capital'den 230 milyon dolar vergi iadesini zimmete geçirmekle suçlayan vergi muhasebecisisi Sergey Magnitsky'nin işkencelerden geçirildikten sonra cezaevinde can vermesinin ardından ilk olarak 2012'de ABD tarafından yürürlüğe konulmuş ve mağdurun adıyla kodlanmıştı. O tarihten bu yana Kanada, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkeleri çıkardıkları benzer yasalarla ağır insan hakları ihlalleri ya da büyük çaplı yolsuzluklar dolayısıyla kendi yurttaşları olmayan yabancı kişilere yönelik yaptırımlar uygulama yetkisi kazandı. 

Bu olayda AKPM'nin çağrısının muhatabı olan ülkeler Osman Kavala'nın serbest bırakılması doğrultusundaki AİHM kararının uygulanmasını görev ve yetkileri dolayısıyla önlemiş olan cezaevi yöneticilerinden yüksek yargıçlara kadar bütün güç sahiplerine ülke sınırlarına girdikleri andan itibaren kendi mevzuatlarına göre yaptırım uygulama yükümlülüğü altına girecek.

Editör: Hamza Özkan