Kürtlerin tarihten günümüze süren özgürlük mücadelesi haklı ve halkla süren bir davadır.
Yakın 45 yıllın tanık ve sanığı olarak nasıl geliştiğini çok iyi biliyoruz.
Katılmış katkı sunmuş bedel vermiş her yurtsever Kürt halkı İçin bir değerdir.
Kürt halkının birliğini zayıflatacak iç çekişme didişmeye mahal verecek hiçbir tartışma davanın yararına değildir.
 Halk sistemin tüm acımasız baskı ve eşitsiz saldırılarına rağmen dik duruşundan taviz vermemiştir.
Sağlam iradesini göstermiştir.
Sayın Demirtaş cezaevinde olduğu halde parti danışma kurum ve aktörlerinden önce tvitirlerle gündeme girmiştir.
Halk da parti de buna teveccüh göstermiştir.
Yalnız kardeşim siyaset sonuç alma sanatıdır.
Ortadoğu ve Kürt demokratik siyasetinde bir ağırlığı olduğu Türkiye siyasi iradesi ve Ortadoğu aydınlarınca da kabul görülen sayın Öcalan vardır.Çözüm sürecinin başlamasını başarısını dört duvar arasında da sağlayan kendisi oldu.iki yıldır kendisinden ses Seda yoktur.Gerçekten siyasetimizin en büyük zafiyeti mücadele yol ve yöntemlerinin değiştirilmemesi sorunlara çare ve çözüm üretilmemesidir.Eleştirilerde yapıcı ve güç katıyorsa değerlidir.Eleştiri ne övgü ne de sövgü olmalıdır.Hareketin liderinin güzel bir tespiti vardır.Dostluk değerli ve önemlidir.
Her dost yoldaş olmayabilir.Ama her yoldaş dost olmalıdır.Yoldaşını yüceltmeyen yoldaş değildir.
Özelikle sorunlara doğru önyargısız yaklaşmak ahlaki olmalıdır.
Selhattin Demirtaş Kürt siyasetinde sevilen etkili bir yeri oldu .Bu demek değildir hataları da olmadı veya olmayacak.
Selhattin de neticede bir insandır.
Sayın Gülten Kışanakla eş genel başkan süreleri dolduktan sonra Gülten hanım Diyarbakır büyük şehir belediye eş başkanı yapılınca Selhattin başkan aktif siyasetten çekileceğim demişti.Hatta siyasetten çekileceğim demişti daha sonra Cumhurbaşkanı adayı yapılınca aktif devam olmuştu.Selhattin başkanın bir yıl öncede söylediği bir sözü şöyle;
Halk 'öldü ' deyinceye kadar hiçbir siyasetçi ölmez. 
Ben halkın emeğiyle var oldum ve ancak halk 'Bitti 'deyince biterim "
Selhattin Demirtaş
Evet bu tespit doğrudur.Yeni süreci suni gündemlere boğmak doğru değildir.
Kürt siyaseti önünde iki tercih var.
1-Eski bilinen klasik mücadele yöntemi 
2-Birde farklı belirlenecek yol yöntem ve tarz.
Anibalın deyimiyle ya yeni bir yol bulacağız.
Ya yeni bir yol yaratacağız.
Elbette içimizde eksik yetmez yanlışların tespit ve çözümlerini ahlaki politik mecrada yapacağız.Fakat enerjimizi içte tüketerek değil.Çünkü mücadele devamlılığı esastır.
Mevcut iktidar erki özeleştiri yapması çözüm önerileri geliştirmesi konferans ve kongrelerle hamle yapması şarttır.
Çünkü siyaset boşluk kabul etmez.
Kürt ulusal demokratik hak ve özgürlükler mücadelesi haklı bir davadır.sistem partileri gibi seçimle sınırlı bir parti değildir.
Bütün değerlere bağlılık vicdanıyla sorunlara ve şahıslara sorumluluk bilinciyle yaklaşmak hiç bir bireyi dava ve halkın üstünde görmemek lazım.Hiçbir Kürt siyaset aktörünü tartışma konusu yapmak doğru değildir.
Parti tüzük programı vardır.Paradigmanın felsefesi vardır.
Bir devlet anayasasını ihlal etmesi nasıl tasvip edilmiyorsa .
Bir siyasi parti de tüzük ve programını ihlal etmemeli.
İhlal ikisinde de tasvip görmüyorsa o zaman ikisi de yapmış ise suçtur yanlıştır.
Kürt'lerin birlik dayanışma mücadelesinin çözüm ile taçlandırılması her zaman öncelikli dileğimdir.
Saygılarımla.