Kapitalizm bir değer törpüsüdür. Az gelişmiş ülkelerin feodal anlayışları özellikle son elli yılda iyice dumura uğratıldı!


Kapitalizm bir değer törpüsüdür. Az gelişmiş ülkelerin feodal anlayışları özellikle son elli yılda iyice dumura uğratıldı!
Aşiret sosyolojisi feodal yapının mihenk taşıdır!
Bu yapı en çok orta doğu denkleminde ve dünyanın diğer yoksul kesimlerinde görülür!
Kaba ve kendine ait bir iç hukuku vardır. Bu kabalık kimi demokrasi sakıncalı ülkelerin bilerek beslediği ve yedekte tuttuğu, işine yaradığı sürece parasal kaynak dahil her türlü kirliliğin akıtıldığı yerdir!
Biz de bu gelenek ta Osmanlı’dan beri gelir ve büyük bir merkezi feodalite güç olan Osmanlı, yönetim işinde de kendine benzer bir anlayışla halkı denetlemek ve onları kontrol etmek için herkesle uğraşmaktansa, yarattığı ağalık, beylik ve din tendanslı Şeyhlik mertebeleriyle işi yerinde ve rahatlıkla yönetmeyi yüz yıllarca sürdürmeyi bilmiştir!
Herkes Osmanlı’nın yıkıldığını yazar, çizer ve inanır!
Kendi şahsıma bu tezin çürük olduğuna inananlardanım!
Osmanlı’nın devamı sadece devralınmıştır!
Osmanlı’nın işlediği cinayet metodlarının yerine farklı modeller konmuştur ve değişen hiç bir şeyin olmadığı ölenle sabittir!
Adına “ Cumhuriyet “ denilen bir devlet yapısında ağalık, şeyhlik neden itibarlandırılır?
Kapitalizm buna doğru bakmaz ve bakmadığı için de bizim ülkede argüman değiştirmiştir!
Aşiret sosyolojisini bireyselleştirerek karşı bir taaruzla daha başarılı olmuştur!
Bir arada yaşayan çekirdek aileler dağılınca her kardeş bir ev almak ve bu uğurda emeğini kapitalist sermayeye sömürtmek zorundadır!
Bir aileye bir araba yetecekken, kapitalizmin parçaladığı aile yapısında her kardeş bir araba alacak, ya da almaya çalışacaktır!
Devletin burada ki meselesi tabi ki güvenlik politikalarıdır!
Burada aşiret ağaları ve yaratılan korucu başları devreye giriyor ki, onlar hem maddi, hem de manevice korunaklı, imtiyazlı bir sınıf haline getiriliyor!
Az gelişmiş toplum bilincinde silah her zaman birinci sıradadır!
Bu bilinçte yaşamaktan çok ölmek vardır!
Ne kadar çok ölüm; o kadar çok vatan, millet ve dinin kutsalları!
İşte!
Kapitalizm ve militarizm bir nevi tek yumurta ikizleridir!
Biri olmadan, diğeri yaşayamaz!