01.05.2020, 03:39 8

Uydurulan islamın şart 5, indirilen islamın şartı 6236'dır / Faruk Okuyucu

 

UYDURULAN İSLAMIN ŞARTI : 5
İNDİRİLEN İSLAMIN ŞARTI : 6236 dır.

1400 Yıl boyunca süregelen rivayetler, hayatımıza, inancımıza zihnimize öyle sağlam kazınmış ki,
Dönüp bakmıyoruz, din adına duyduklarımız ne kadar doğru,
Kuran’a SORMUYORUZ, SORGULAMIYORUZ,
Kuran’ı sadece kenarda duran kutsal bir kitap olarak görüyoruz,
biri öldüğünde çıkarır bir iki ayet anlamadığımız dilden okur,
Tekrar rafa kaldırırız.
Oysa Rabbimiz kuran sizin için,
Bir hayat rehberi,
Bir öğüt,
Bir hidayet kılavuzudur,
Sizi doğru yola iletecek kurandır, diye uyarıyor.
Tabi, anlamadan okuduğumuz, ve
Anlamayı hiç düşünmediğimiz için
Rabbimizin uyarılarından bi haber kalmış,
İmam görüşleri ve rivayetlerle iman ettiğimizi sanıyoruz,
Ama yanılıyoruz,
Biri sorsa islamın şartı kaç?

Bundan kolay ne var dersiniz ve başlarsınız saymaya..
1. Kelime-i şehadet getirmek
2. Namaz kılmak
3. Oruç tutmak
4. Zekat vermek
5. Hacca gitmek,

Hiç düşündünüzmü?
Müslüman, mümin olmak için 5 şart yeterlimi?
Kim belirlemiş bu şartları?
Kuran, islamın şartları şunlardır diye belirtmiyor,
Ancak,
İslamın şartlarını öğrenmek istiyorsak,
Rabbimizin Kuran’da belirttiği
Emir ve yasakları,
Helal ve haramları,
Öğüt ve nasihatleri,
İlim ve hikmetleri
Hepsi islamın şartlarıdır,
Kuran’da 114 sure,
6236 ayetten sadece beş şart çıkaranlar
Rabbimiz adına hüküm vermiş,
Kural belirlemiş,
Bütün islam toplumu ise
Kuran’ın beş şartını kabul etmiş,
Beş şart üzerinden dinini yaşıyor
Diğer bütün hükümleri, emir ve yasakları önemsemiyor,
Bakara 85: Yoksa siz, Kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir; kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır.
Rabbimiz bakara 85 Ayetinde, İslam toplumunun durumunu net bir şekilde açıklıyor,
Kitabın bir bölümüne inanıp, bir bölümünü önemsemeyenlerin durumu
”dünya hayatında aşağılık olmaktır”, diyor,
İslam ülkelerinin dünya üzerindeki durumunu düşünün bakalım,
ayetin tarifine birebir uyumlu değilmi?
Yüzyıllardır Müslümanlar, islamın şartları neden beşle sınırlı ?
Sorgulamıyorlar, sorgulamamışlar.
Sorgulamış olsalardı
İslamın şartı öyle üç beş değil,
Kuran’daki ayetlerin tamamı olduğunu bilirlerdi.
Ancak, insanlar bunu, önemsemiyor.
Çünkü yüzyıllardır, insanlara hep böyle öğretilmiş
Birileri çıkıp da hayır kardeşim, islamın şartı beşle sınırlı olamaz,
Kuran’daki ayetlerin hepsi islamın şartıdır diyemiyor, demiyor.
Diyenler de,mürted olmakla, dinden çıkmakla, zındık olarak tehdit ediliyor(uz)
İslamın bilinen beş şartını eksiksiz uygulayan müslümanların
Kuranın diğer hükümlerini önemsemedikleri için
Beş şarta hakkıyla itaat etmiyorlar,
1 Tevhidi nasıl tesniyeye çevirdiklerini görüyoruz,
2-Namaz kılanların yaptıkları zulümleri görüyoruz,
Namazdan sonra nasıl yalan söylediklerini görüyoruz,
mescidlerde, Menfaat için Allah ile kandıranları görüyoruz,
3-Oruçlu iken yalan,iftira,kumpas,Allah ile kandıranları görüyoruz,
4-Haccda riyakarlık, münafıklık, viagraları,kavgaları görüyoruz,
5-Zekatları nasıl kırkta bir ölçtüklerini,
İnfaklarını nasıl dirhem ile yaptıklarını,
Dünya malını nasıl biriktirdiklerini, israf ettiklerini görüyoruz.
Geleneksel islamın şartını beş kabul eden müslüman,
Öldürmeyeceksin, zulmetmeyeceksin şartlarını önemsemiyorsa,
Gider işide militan olur,
Hem, Allahuekber der insan öldürür,
Hem de, Namaz kılar, oruç tutar,hacca gider
İslamın şartını beş kabul eden müslüman yönetici,
Hakkın olmayana göz dikme,Adaletle hükmet, şartını önemsemiyorsa,
Hem, Adaletsizlikle hükmeder , kamu malını zimmetine geçirir,,
despotluk, sultanlık, firavunluk yapar,
Hem de, Oruç tutar, namaz kılar,hacca gider,
İslamın şartını beş kabul eden vatandaş, çalmayacaksın,
Allahtan başka veli edinme şartını önemsemiyorsa,
Hem, Hırsızlık yapar, seyhim velimdir der,
Hem de, Namaz kılar, oruç tutar, hacca gider.
İslamın şartını beş kabul eden zengin bir müslüman,
İhtiyacından fazlasını ihtiyacı olana infak et,
Dünya malını biriktirme, şartını önemsemiyorsa,
Yanı başında insanlar açlıktan ölürken, evsiz insanlar soğukta donar
Hem de, Namaz kılar, oruç tutar, her yıl hacca gider.
Örnekler çok uzatılabilir,
Bu örneklere bakarak düşünün,
İslamın şartları kuran hükümlerinin tamamı değilde
Neden sadece beş şart ile sınırlandırılmış.
Neden, kuran’ın en çok önem verdiği
ADALET İLE HÜKMET hükmü islamın şartı değil.
Neden, ”kamu malını(gelir dağılımını) adaletle dağıtın bir kaç kişide tekelleşmesin ” hükmü islamın şartı değil?
Neden? Okumak, araştırmak, Aklı kullanmak,Sorgulamak islamın şartı değil
Dünyada, zulümler, kavgalar, cehalet, gericilik, yolsuzluk,
hırsızlık, açlık, yoksulluk en çok islam ülkelerinde görülüyor,
Ayrıca
Adaletsizlik,
Cehalet,
Rezalet,
Felaket,
Kavgalar,
İçsavaşlar,
Tiranlar,
Krallar,
Sultanlar,
Baskı,
Sömürü,
Zulüm
Açlık,
Fakirlik ,
Yokluk,
İşid, bokoharam, taliban
İslamın beş şartını eksiksiz yerine getirenler tarafından yapılıyor,
Müslümanlar,
İslamın şartlarını, kuran hükümlerinin tamamı olduğuna iman etmiş olsalardı,
İslam ülkeleri dünyanın bir numaralı Adaletli, medeni ve huzurlu ülkeleri olması kaçınılmaz olurdu.
Çünkü,
Kuran’daki İSLAM
Barıştır, sevgidir,
Adalettir, haktır
İlimdir, bilimdir
Hoşgörüdür, yaşam hakkıdır
Paylaşımdır
Yardımlaşmadır
Güzel davranmaktır
Doğru sözlü,erdemli olmaktır.
Akletmektir, araştırmaktır.
Birey olmak,özgür olmaktır
Şuradır, düşünmektir,
Müslümanlar için KURAN’DAKİ bu şartlar pek önemli değildir,
Müslümanların önemsemediği
TEVHİD, TAKVA, ADALET, OKUMAK ve AKLI KULLANMAK
kuran’ın önem verdiği şartlardır,
Rabbimiz Oku diyor,
Yeryüzünü oku,
İnsanı,Canlıları, oku,
Evreni, dünyayı, ayı, güneşi uzayı, sonsuzluğu oku keşfet,
Yıldızları, gezegenleri, Galaksileri, Alemleri oku diyor,
İlimi, bilimi,hücreleri, molekülleri,atomu oku araştır sorgula diyor,
Yaradılışı oku,
Yaradanı oku,
Yaradanın kitabını anlamak için oku,
Yaradana ortak koşma,
Şirkten uzak dur diyor,
Aklını kullan ,
Düşün,
Sorgula ,
Zanna uyma
Yalan söyleme
İftira atma
Dedikodu yapma diyor,
Kibirlenme,
Kimseye zulmetme,
Barışçı ol,
Hoşgörülü ol,
Namaz kıl,
Oruç tut
İnfak et,
Öksüzü,yetimi koru diyor,
Nefsine hefesine yenilme
Faiz yeme
Haram yeme
Kumar oynama
Zina yapma
Başkasının hakkını yeme diyor,
Alçak gönüllü ol,
Saldırma,
Öldürme diyor,
Çalma,
Dünya malına kanma,
Gümüşü, Altını,malını biriktirme,
İsraf etme,
İhitiyacından artanı, ihtiyacı olana ver,
Menfaat sağlama,
Rüşvet alma,verme diyor,
Büyüklenme,
Adaletle hükmet
Kurandan öğüt al,
Kuran’ı anlamak için oku,
Kuran’dan yüz çevirme diyor,
Zulme boyun eğme,
Zalimden yana olma,
Zulme karşı dur,
Zalime karşı hakkını gözet diyor,
Sapkına uyma,
Menfaatin için dini kullanma,
Dinden maddi kazanç sağlama,
Allah’ın yanına başka isimler ekleme,
Allah’ı bırakıp başka velilerin ardına düşme
Allah’tan başkasından şefaat dileme
Allah’tan başkasını övme diyor,
Namazlarında Allah’tan başkasına yakarma
Allah adına hüküm verme
Bilmediğin şeyleri Allah adına söyleme,
Allah’a iftira atma,
Peygambere iftira atma diyor,
Allah’ın helal ettiğini haramlaştırma,
Haramı helaleştirme,
Allah’tan başka dost edinme
Kuran’dan başka dini kaynak edinme
İnsanların çoğunluğuna uyma,
Doğru yoldan sapma
Ahiret hayatını dünya hayatına değişme diyor,
Kuran’daki bu liste daha çok uzatılabilir,
Kuran’dan sadece beş hüküm alarak islamın şartı beştir diyenler ve
bunu kabul eden müslüman
Allah katında iman etmiş olabilirmi? mümin olabilirmi?
Kuran’ın bütün hükümlerini İslamın şartı olarak kabul eden bir islam ülkesi düşünelim,
Bu ülkede DİN TÜCCARILARI Allah ile kandırarak
İnsanlara hurafeleri, bidatları uydurmaları din diye satamazlar,
Bu müslüman toplumda güvensizlik, huzursuzluk, adaletsizlik,cehalet,kavgalar,zulümler, açlık, perişanlık olmaz!
Rabbimiz ”Kuran’dan hesaba çekileceksiniz”(Zuhruf 44) diye bildiriyorsa,
Kuran’ın sadece beş şartından değil, bütün hükümlerinden sorumluyuz,
Bütün hükümlerinden hesaba çekileceğiz,
Camilerde hocalar bağıra bağıra söylerler,
Ahirette ilk soru namazdır, namazı kıldın mı?
gerisi kolay olurmuş.
Bu şeytani bir aldatmacadır,
Çünkü
Müslüman ülkelerinde bütün adaletsizlikler,baskılar, zulümler, Namaz kılan, oruç tutan, hacca giden müslümanlar tarafından yapılıyor,
Ahirette, insanlar hesaba çekilecek,
Ancak, İlk sorunun namaz olduğuna dair Kuran’da bir ayet,
Bir beyyine, bir delil yoktur.
Ayrıca, ilk soru ve son sorunun ne olacağı hiç farketmez,
Kişinin kuran’ı hayatına ne kadar uyguladığı,
Kuran hükümlerine ne kadar itaat ettiği önemlidir.
6346 ayeti bulunan, barışı,hoşgörüyü,adaleti, huzuru emreden
Kuran’daki İslamdan,
Uydurma rivayetlere uyumlu keyiflerine göre sadece beş şart çıkarılmış,
ve Kuran’ın tamamı kenara itilmiş
Yüzyıllardır beş şarta göre iman eden müslüman ülkelerde
Adaletsizlik,haksızlık, hırsızlık,yolsuzluk,dolandırıcılık,rüşvet,
Yalan, iftira, kumpas, yobazlık, ahlaksızlık, kuralsızlık
Saldırı, kavga, zina, faiz, baskı,zulüm, tecavüz,cinayet,
Cehalet,felaket,rezalet,açlık, yoksulluk,perişanlık,
Zalimlik,krallık sultanlık, tiranlık, despoluk,karunluk, firavunluk,
Sıradanlaşmış, eksik olmuyorsa
Beş şart onları kurtarmaz
Onlar BAKARA 85, KEHF104 ayetine tabiidirler

KEHF:103
De ki: “Amelleri bakımından, en çok hüsrana batanları size haber vereyim mi?”

KEHF:104
O kimselerdir ki, dünya hayatındaki çabaları boşa gitmiştir de onlar hala güzel amel yaptıklarını sanıyorlar.

BAKARA 85:
Yoksa siz, Kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz?
Yorumlar (0)
11°
orta şiddetli yağmur
Günün Anketi Tümü
Sosyal medya da verilerimizi zaten izinsiz kullanılıyor, şimdi de yasal zeminde kullanmak istiyorlar.. Sizce çözüm?
Sosyal medya da verilerimizi zaten izinsiz kullanılıyor, şimdi de yasal zeminde kullanmak istiyorlar.. Sizce çözüm?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Trabzonspor 20 33
6. Alanyaspor 19 31
7. Hatayspor 19 31
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Bursaspor 18 30
7. Tuzlaspor 17 30
8. Ankara Keçiörengücü 17 28
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 19 40
3. Sevilla 19 36
4. Barcelona 18 34
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 19 28
8. Real Betis 20 27
9. Cádiz 20 24
10. Levante 19 23
11. Getafe 18 23
12. Celta de Vigo 19 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Real Valladolid 20 20
16. Eibar 19 19
17. Deportivo Alaves 20 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 20 13
Günün Karikatürü Tümü