TÖS, TÖB DER, Eğit Sen, Eğitim İş mücadele geleneğinden gelen ve yüzyılı aşan birikime sahip EĞİTİM SEN karanlığa karşı  aydınlığı savunmaya  devam edecektir. 

İyi ki Varsın EĞİTİM SEN!

Eğitim Sen’nin 10. ve 11. Olağan Genel Kurullarıda örgütüm, yol ve mücadele arkadaşlarım beni Genel Mali Sekreter olarak görevlendirmişti. Bu görevi altı buçuk yıl,    Eğitim Sen Tüzüğünü ve İlkelerini esas alarak ONURLA sürdürdüm. Eğitim Sen’li olmanın onurunu MYK’daki arkadaşlarımla yaşadım. Eğitim Sen’li olmanın onurunu 105 Şube başkanımla, Şube Yürütme Kurulu üyeleriyle yaşadım.
Eğitim Sen’li olmanın onurunu 85 bin üyenin herbiriyle yaşadım.
Eğitim Sen’li olmanın onurunu Eğitim Sen’nin emekçileriyle yaşadım. 
Eğitim Sen’li olmanın onurunu Konfederasyonumuz KESK MYK üyeleri ve KESK’e bağlı sendikaların MYK üyeleriyle yaşadım.
Eğitim Sen’li olmanın onurunu 165 bin KESK üyesiyle yaşadım. 
12. Olağan Genel Kurulda görevlendirilen her bir arkadaşımı kutluyor ve başarılar diliyorum. Görev süresini birlikte tamamladığım arkadaşlarıma büyük emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. “Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız” şiarı ile dün olduğu gibi yarında faşizme karşı; emek, barış ve demokrasi mücadelesini birlikte omuz omuza sürdüreceğiz. Dayanışma, direniş ve diplomasi örgütü olan Eğitim Sen’imizin hiç bir rengi solmasın. Eğitim Sen, eğitim emekçilerinin ekonomik, özlük ve demokratik haklarına, öğrencilerin eğitim hakkına, insan haklarına, doğaya sahip çıkma mücadelesini sürdürecektir.
Kamusal, bilimsel, laik parasız ve anadilinde eğitim hakkı mücadelesini yükseltecektir. Cumhuriyetin kazanımlarına, değerlerine sahip çıkmayı sürdürecektir. Ve aynı zamanda kadın örgütü olan EĞİTİM SEN her daim kadın mücadelesinin öznesi olacak ve kadın mücadelesine güç verecektir.
TÖS, TÖB DER, Eğit Sen, Eğitim İş mücadele geleneğinden gelen ve yüzyılı aşan birikime sahip EĞİTİM SEN karanlığa karşı  aydınlığı savunmaya  devam edecektir. 
İyi ki varsı EĞİTİM SEN!
İyi ki Varsın EĞİTİM SEN!
Yaşasın KESK🙏🏾✌️✌️✌️
Ahmet Karagöz