Kapattım gözlerimi ve seyre daldım.  İşte gördüklerim; ağaçlar, kuşlar, köyler, göller, dağlar, dağ eteklerinde belirli belirsiz kalan karlar...

OTOBÜS YOLCULUĞUM
Kapattım gözlerimi ve seyre daldım.  İşte gördüklerim; ağaçlar, kuşlar, köyler, göller, dağlar, dağ eteklerinde belirli belirsiz kalan karlar, otlar, hayvanlar, petrol istasyonları, tarlada çalışanlar, kuyuda su çeken dinamo sesi, motor sesi, rüzgar sesi, çocuk sesi, batan güneş, kararan hava, hareket halindeki bulutlar, çiseleyen yağmur, yuvalarına dönen karıncalar, sürgün veren dal, çiçeğe duran kaysı ağacı, sevdiklerin, özlem duydukların, kavgaya durdukların, dostların, yoldaşların, kardeşlerin, ektiğin tohum, biçtiğin buğday, savurduğun harman, gezdiğin şehirler, tanıdığın insanlar, bindiğin arabalar, öğrencilerin, öğretmen arkadaşların, mücadele arkadaşların, ev arkadaşların, yaşadığın güzel günler, ilk sakal traşın, ilk ataman, ilk atılman-kovulman, sevilmelerin, sevmelerin, yıkılan evler, yeni doğan çocuklar, ölenler, ölüme direnenler, gülenler, ağlayanlar, köprüler, tüneller, barajlar, Soma, Ermenek, İliç, Suruç, Ankara Gar Meydanı, umutların, hayallerin, inişe geçen uçak, kapanan yollar, umut olan insanlar, kurumlar, kuruluşlar, varlıklılar, varlıksızlar, yıkanmış elbiseler, nasırlı eller, asık suratlılar, tütün saran eller, çayı yudumlayanlar, ilk adımı atan çocuklar, kırılmış küp, kağnıya koşulmuş öküz, nalı düşmüş at, dalında ballanmış armut, geri iade edilmiş mektup, ağıtlar, türküler, şarkılar, oyunlar, kazılan mezar, gaz, cop, soruşturma, kovuşturma, sürgün, gözaltı, ters kelepçe, ihraç, karakol, adliye, emniyet, direniş, dayanışma, kaybedilen seçimler, ömrümüzün yarısını alan AKP, Hasan Dağı, Nemrut, Binboğalar, Nurhak, Rize, Kilis, Erzurum, Sivas, kaldırımlar, yalakalar, çatallaşan yol, zeytin, ekmek, gökyüzü, yeryüzü, yüzsüzler, yavrusunu besleyen güvercin, aksaçların, ağıran dişin, ilerlemiş yaşın…

Ahmet Karagöz