Filistin halkının masumiyeti, Hamasın İslam sosuna bandırılmış faşizmi, cihadist terörünü lanetlemeye engel bir hal oluşturmamalıdır.

                                   (Filistin Halkının Dinmeyen Göz Yaşı)

     Bin sekiz yüzlerin ortalarından bin dokuz yüzlerin ortalarına oradan da günümüze emperyal kapitalizmin Ortadoğu yer altı enerji kaynaklarına çökme politikasının sonucu olan “Ortadoğu savaşı” Hamasın son cihadi vahşet yaratan saldırısı ile yine yeni yeniden boyutlanarak dünya gündemine oturdu.

       Son da söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Filistin Halkının fili meşru haklı var olma mücadelesine büyük sekte vuran cihadi terör saldırısı ve on yıllardır süre gelen İsrail devlet terörü ile desteklenen “yeni yerleşim” bölgeleri oluşturma (işgal olarak okuyun) politikalarına amasız fakatsız lanetleyen bir yerden bakıyorum yaşananlara.

    Savunmasız sivil halkın üzerine faşist dinci söylemlerle bomba yağdırmak çatışmalı ortama benzin taşımaktan öte bir anlam ifade etmez. Terörist İsrail devletinin rutin haline getirdiği baskı zulüm ve işkenceci politikalarına hayat öpücüğü verme anlamına gelen bu son saldırılar Filistin halkının göz yaşını durdurmayı bırakın kat ve kat artırmaya Gazze bölgesinin top yekûn ortadan kaldırılmasına bahane oluşturacaktır.

      Filistin halkının masumiyeti, Hamasın İslam sosuna bandırılmış faşizmi, cihadist terörünü lanetlemeye engel bir hal oluşturmamalıdır. Bin dokuz seksenli yıllarda önü emperyalist mahfillerde hazırlanan “projelerle” açılan Hamas gibi cihadist İslami hareketler uluslararası sermayenin işlerini kolaylaştırmak için Pakistan'dan Irak'a Afganistan'dan Lübnan'a Filistin'den Suriye ye tüm Ortadoğu coğrafyasına musallat edilmiştir.

      Ülkemiz topraklarında da onlarcası gerçekleşen cihadist bombalı katliamların hedefi Ortadoğu halklarının kardeşçe bir arada yaşama iradesini kırmaktır. Savaş çığırtkanlarının yarattığı toz duman içerisinde aklı selimle inadına Barışı, inadına bir arada kardeşçe yaşama iradesini savunulmalıdır. Ne İsrail'in uygulaya geldiği Devlet Terörü ne Hamas ve benzerlerinin cihadist terörü bölge halklarına huzur getirmez.

       En nihayetinde terör ve şiddet politikaları egemen sınıf çıkarlarına hizmet eder. Ortadoğu coğrafyasının egemenleri uluslararası petrol şirketleri patronlarının emrinde olduğu sürece mazlumların kan ve göz yaşları oluk oluk akmaya devam edecek.

        Kan ve göz yaşının dinmesini isteyenler birleşik bir anti emperyalist mücadele hattından ilerleyerek bölgede ezilenlerin iktidarını kuramadıkları ya da yer altı enerji kaynakları tükenip bölgenin posası kalınca denklemden çıkacak olan emperyal güçler Ortadoğu coğrafyasını terk etmedikçe korkarım Ahmet Kayanın* şarkısında geçen dizeler kulağımızda çınlamaya devam edecek.

                                                                                              Göksel Rıza Özkan

                                                                                                    OkurYazar

*“Ederler yine tombul canım oy
Gelirler yine cılız canım oy
Kiralar yine azgın kuyruklar yine dilsiz
Yine mız mız sıkıntı, yine hep vıdı vıdı
Yine hep televizyon, yine hep Ortadoğu
Yine mız mız sıkıntı, yine hep vıdı vıdı
Yine hep televizyon, yine hep Ortadoğu”