DEPREM GERÇEKLİĞİ KARŞISINDA EZİLEREK YİNE YENİ YENİDEN İNŞAATA SIĞINMAK!

   06 Şubat 2023 Maraş çifte depreminin enkazı altında kalanlarına daha tam ulaşılmamış, her yan toz duman içerisindeyken "mart sonu kazmayı vurur bir yıl içerisinde

kalıcı konutları hak sahiplerine teslim ederiz"!!! İfadesi ile siyasi iktidar kent rantı yaratmaya tam gtaz devam edeceğini duyurmuş oldu.

Açıklamanın ardından projenin kapsam ve çerçevesi hakkında genel bilgilendirme dışında net bir şey öğrenemedik. Mikro ölçeklendirme, 

zemin sağlamlaştırması vb. Çalışma yapılmadan mart sonu kazma vurup bir yıla tamamlarız işallah minvalinde açıklamalar şair Adnan 'in 

 Bitmedi Sürüyor O Kavga Yer Yüzü ZAşkın Yüzü Oluncaya Dek şiirinde ki "ey bir elinde mezarcılar yaratan / bir elinde ebeler koşturan doğa / bu seslenişimiz yalnızca sana / yaşamasına yaşıyoruz ya"  dizelerini aklıma getirdi.

"Güzelliğini yaşamasına yaşıyoruz ya" doğanın mezarımızı kazanları bir türlü başımızdan atamıyoruz.

       Anlaşılıyor ki “deprem bahane kentsel dönüşüm şahane stratejisi” şehir merkezlerini kapsadığı gibi en ücra köşelerini de kapsamaktadır.

Hedefinde depremi iliklerine kadar hisseden 11 kent merkezi olduğu kadar, yoksulların işçi ve emekçilerin oturduğu kenar köşe mahalleler, semtler de nasibini alacak.

 Emekçilerin yaşadığı bu bölgelerin bazıları bu dönüşümden nasibini almış ve dönüşüm tamamlanmıştır. Bir kısmı da bu dönüşümü

görsel olarak en iyi görebileceğiniz alanlar olarak bir resim gibi karşımız da durmaktadırlar:

      Bir yanda bakamayacağınız uzunlukta beton harmanlar, maket tipi yeşillendirilmiş alanlar ve onların karşısında virane durumdaki

 pislikten geçilmeyen gecekondu görüntüleri ile insanların gözlerinden  “Bir yılda yeni kent” gibi hayalî projelerle yalın sama yaratılarak su

kaynaklarının ve doğamızın akciğeri olan ormanlarımızın bulunduğu yüz milyonlarca metre karelik hiç yerleşim olmayan alanların

rant sal getirisi için proje kapsamına dahil edilecek olması gerçekliğidir.

      Kısacası emekçilerin yaşam alanlarını, doğayı meta odaklı olarak yeniden organize etmek olan “dönüşüm”, ağaçtan tutalım

temiz su kaynaklarına kadar her şeyi talan edilerek sermaye guruplarına para kazandırmanın aracı olacağı gözlerden kaçırılmak isteniyor.

      Geçmiş deneyimlere bakıldığında emekçi semtlerinde “dönüşüm” küçük çapta direnişler dışında sesiz sedasız bir biçimde hayata geçirildiğini görüyoruz.

Buralarda emekçilerle uzlaşarak, ikna ve anlaşma yoluyla hayata geçirildiğini de çok iyi biliyoruz. Gizli tehditler, özel şirketler gibi aktörlerin de içinde

 olduğu çok kapsamlı “ikna” yöntemleriyle iş yürütüldüğü de bilinmekte. İknanın başlıca argümanı ise insanların derme çatma barakalar diyeceğimiz

evler yerine daha düzgün mekânlarda yaşayacakları vaatleriydi.

      Emekçilerin geleceklerini uzun yıllar ipotek altına alan bu zoka mecburen emekçiler tarafından yutuluyor.

Bu yöntemin ne kadar alçakça bir yöntem olduğu, o kutu gibi evlere taşınıldıktan, belli bir süre yaşandıktan ve kredileri ödemekte güçlük

çekildikten sonra anlaşıldı. Kutu kadar evlere dünya kadar para ödeyen emekçiler, bir yandan bu evlerin kredilerini ödemeye çalışırken diğer yandan ise ev

kredileri kadar aidatlar ödemek zorunda kaldılar.

      Bu deneyimleri yaşayanlar bu yöntemin alçaklığını anladılar anlamasına ama yeniler için bu yöntem cazibesini korumaktadır.

Zaten bir kere hayatta karşılığını bulan bu yöntem ondan sonra bütün dünya sadece bununla sınırlıymış gibi tek seçenek haline gelebiliyor!

Bir kere içine girdikten sonra dön babam dön, sonu gelmez borçlar bitene kadar… Bu döngünün içine dalanlar, çaresizliğini şu sözlerle ifade ederler:

“Ben borçlarını öderim bari çocuklarım ev sahibi olur”.

     İknada başvurulan tek yöntem de bu değildir. İstanbul gibi deprem bölgesi olan bölgelerde evlerin sağlıksızlığı, olası bir depremde İstanbul’un bir

mezarlığa dönüşmesi olasılığı bu dönüşümde egemenlerin önünü açacak argümanlardan biri oluyor. Kötü yapılmış ve ilk depremde yıkılacak bu evler

burjuvazinin bu evlerin yıkılması için ciddi bir ikna gücüne dönüşüyor. Çürük yapılar, planlamadan yoksun sokaklar, altyapısız yerleşim alanları…

Bunların bütününü kapsayan ciddi bir propagandanın oldukça etkin bir ikna gücü var. Egemenler de bunu tepe tepe sonuna kadar kullandı ve

kullanmaya devam edecek gibi görünüyor.

       Hiçbir çatışmaya mahal vermeyecek biçimde devrede olan bu ikna yöntemleri boşa düşürülmeden semtlerde kentsel dönüşüme karşı güçlü bir mücadele

odağının yaratılması mümkün değildir. Çünkü konunun muhatabı olan kesimler bu sürece ikna edilmiştir.

      Kentsel döşümün odağı olan deprem kentleri başta olma üzere semt ve mahallelerde çok ciddi formlar veya meclisler oluşturmadan, orda yaşayan insanların yaşamına

dokunmadan bildik yöntemlerle (basın açıklaması-bildiri dağıtımı vb.) bu rant sal dönüşümün engellenmesi mümkün görülmemektedir.

Yaklaşan “dönüşüm” saldırısını püskürtmenin yol ve yöntemleri mücadeleci özneler tarafından bulunup hayata geçirilmediği takdirde

kentsel yağma daha da hızla emekçilerin ve ezilenlerin “rızasıyla” yaşam alanlarımız daraltmaya  "mezar kazıcılarımızı" çoğaltmaya devam edecektir.