2022’ye iyi kötü bir yığın birikim aktaran 2021 geride kaldı. Bugün yeni bir yıla girdik.

Yeni yılınız kutlu olsun!

Bugün güzel şeylerden söz edelim. Umutvar olalım! Umut hiçbir zaman bitmez.

Bitmesin! Bizi yaşatan umuttur.

Ancak boş bir umut besleyerek bir yere varılamayacağı kesin. Sömürü ve baskıdan kurtuluş için bir yol yürünecekse, bir mesafe alınacaksa ve bir hedefe varılacaksa, bu ancak mücadele ile olası. Mücadeleye daha sıkı sarılmak bizi ileriye taşır…

Direniş kazandırır…

Örgütlenmeden, ortak mücadeleyi büyütmeden ve ortak hedefe yönelmeden, bu kötü yönetimden kurtulmak, nefes almak, düze çıkmak olası değil. 2022 mücadele ve kazanım yılı olacaksa bu mücadeleyle olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında da görülecektir ki, değişim için gösterilen hiçbir çaba boşa gitmiyor. Belki hızlı değil ama bir birikim oluşturuyor ve koşullar oluştuğunda anlam buluyor.

Reklam

Geçen yıl verilen mücadele çarpıcı sonuçlar sunmasa da önemli bir birikim oluşturdu. AKP karşısında büyük bir birikim var artık. Daha bugünden söylenebilecek olan yirmi yıllık iktidarın, baskı ve sömürüyü daha da derinleştiren AKP’nin gidici olduğudur. Bu mesafeye bir mücadele ile gelindi. 2021’de çöküşün taşları daha çok döşendi. Tabii AKP’nin katkıları inkar edilemez! Geçen yıl yaşanan birçok gelişme ve olgu gitmekte olanın koşullarını derinleştirdi.

2022’de çürüme kaçınılmaz olarak daha da derinleşecek. Çöküş hızlanacak. Yeter ki bir umutlu olalım ve sabırla, inatla direnelim. Küçük de olsa direnişler, onlara el atalım, omuz verelim, birleşik mücadeleye devam edelim. Hiçbir şeyi heba etmeden, yeni direniş odakları oluşturalım.

Kapitalizmin yıkılması başka bir sistemin yani çoğunluğun, işçi ve emekçilerin, milyonların düzeni hedeflendiğine göre, bunun bir hayal değil, olası bir durum olduğu tarihte yaşanmış olduğuna göre ve yine tarihte en vahşi, faşist, gerici, diktatör, her ne ise egemenlerinin sömürü ve baskı aygıtları parçalandığına, o yıkılması olanaksız denilen devasa yönetimler mücadele edilerek alaşağı edildiğine göre, umutlu olmamak için bir neden yok.

Ancak şimdiki kazanımlarımız bir nefes alma süreci… Daha iyisi için direniş durmayacak.

Yılın son günlerinde Şili’deki birleşik halk hareketi eskiyi yıkıverdi. Pinochet diktatörlüğünün takipçileri hüsrana uğradı. Yeni, ona destek vererek, demokratik ve halkçı olanı güçlendirerek ortaya çıkacak… Biz de bunu başarabiliriz.

Dün Yunanistan’da SYRIZA, İspanya’da PODEMOS ya da Latin veya dünyanın başka bir köşesindeki az çok halkçı, demokratik hareketler beklenen gelişmeyi sağlamadıysa, buradan çıkarılması gereken ders yeni halk hareketlerine, demokratik dalgaya burun kıvırmak değil, aksine güç ve destek vermenin yollarını aramaktır. Türkiye’nin de yeni, böylesi bir dalga ile çalkalanmayacağını kimse söyleyemez!

Zira AKP karşısında büyük bir güç birikimi oluyor. Yeni bir arayış var. Görünür, demokratik halkçı bir programın yokluğu kararsızlığın esas nedeni olsa da kopuş sürüyor. AKP’den kopmuş, kararsız işçi ve emekçilerin, esnaf ve üreticinin sorunlarını görünür kılmak, alternatifler sunmak, genişlemeye uygun mücadele kanalları açmak kararsızlığı kıracaktır. İşçi sınıfı hareketleniyor. Sınıfın en diri kesimi metal işçileri yine direniş yolunda. Şimdilik ekonomik taleplerle sınırlı olsa da değişim kaçınılmaz. Kamu emekçileri, kadınlar, gençler, emekliler, yoksul halk birleşik bir mücadele öncesinin birikmiş koşullarını yaşıyor. Ancak ekonomik, sosyal, siyasal kötü gidişat içinde mücadele eden kesimlerin kararsızlığı yenip, mücadeleye meyledeceğini düşünmek ve ummak yetmez, bunun için mücadele kanalları açmak gerek…

Kürt halkı demokratik bir yaşam mücadelesini sürdürüyor. Aleviler ve farklı inançtan Türkiye halkları eşit yurttaşlık özlemi içinde…

Reklam

Görünen o ki, geçen yıl, dağınık dursa da büyük bir hareketlenme yaşandı. Bu potansiyelin enerjiye dönüşmesi kaçınılmazdır. Giderek büyük muhalif bir merkez oluşabilir ve mevcut iktidarın sonunu daha da yakınlaştırabilir. 2022 bu bakımdan umut verici birçok öge taşıyor, büyük potansiyel barındırıyor.

Evet, 20 yıldır halklarımızı aldatan bu yönetim de gidecektir. Birçok nedenle bir araya gelmiş olan, farklı sınıfların çıkarlarını savunmakla beraber ortak hareket eden güçlerin mevcut durumdan kurtuluş çabası önemsenerek, ancak gidecek olana karşı birikmiş enerjiyi heba etmeden aynı mücadelenin seyri içinde demokratik ve halkçı olanın güç kazanmasını sağlama çabası içinde olmak gerek… Zira daha iyisi güçlü hareketin içinde doğacak!

Mücadele ve zafer dolu bir yıl diliyorum.