ŞİDDETLİ GERİCİLİK İÇERİR


Son yıllarda bu ülkenin asıl sorunu olan “ Kürt sorununu “ mecrasından çıkarmak adına ne kadar yan argüman varsa devreye sokuldu. Bunlardan birisi de “ Cemevleri “ projesidir ki, zaten nereden ve kimler tarafından sahaya sürüldüğü biliniyor. Alevileri, temel hak ve özgürlüklerden alıkoyan, onları eşit yurttaşlık hakkından uzak tutacak bu proje, Alevileri dört duvara hapsetmekten öte bir şey değildir ve dahası Alevileri kaddim yaşam kültürlerinden koparıp inanç asimilasyonu ile eritmektir!
Aleviliğin islamla ne kadarı örtüştüğü hala tartışma konusudur ve islamın kesin kuralları içinde Aleviliğin olmadığını söylemek çokta uç bir söylem değildir!
İslam içtihadı ile, Alevi ritüelleri biri birini tamamlamayan aykırı yönlendir. Aleviliğin yönünü zorla ters istikamete çevirmek, bir siyasal islam projesidir. Tarihteki Alevi katliamlarının derinine indiğinizde, karşınıza çıkan net manzara Alevilerin islam içerisinde olmalarını bırakın, ismine bile tahammülün olmadığı gerçeği çıkar!
Alevi Vali, Kaymakam, emniyet müdürünün olmadığı bir yerde, Cemevleri hikayesi pek de inandırıcı gelmiyor!
Türkiye Cumhuriyeti aynı zamanda bir devletidir. Bunu, kimse çıkıp “ laiklik “ gibi hikayelerle cilalamaya çalışmasın!
Yani dini İslam’dır ve islamın ibadet yeti cami ise, neden bunun karşısına bir cemevi koydun ki?
İslamın dört mezhebinin ibadet yeti cami olacak, seninkin de “ cemevi “ olacak öyle mi?
Yemezler!
“Alevi islam inancı” diye bir uydurukluk çıkaran adama sormak lazım; buna sen kendin inanıyor musun?
Müslümansan, ibadet yerin camidir. Değilsen geç bunları ve bu ülkenin asıl sorunlarını uydurukluklara heba etmeyin, çünkü gerçekten ağır bedellerle zaman kaybediyoruz!
Seçimler yaklaştıkça bol keseden vatandaş duygusu sömürenler, seçim sonrası bunların hiç birini hatırlamaz bile!
Gerçekçi olun ve yüzünüzü bu ülkenin asıl sorunu olan “ Kürt sorununa “ dönün ve çözerseniz, bütün sorunlar kendiliğinden çözülür.
Bu ülke artık bu kan kaybını taşımıyor. Kanı ve aldatmacayı durdurmayan hiç bir ülke iflah olmamıştır ve tarih örnekleri ile doludur.