Millet İttifakı, ortak politikalar mutabakat metni, 244 sayfadan 9 ana başlıktan, 75 alt başlıktan oluşuyor ve 2 bin 300’den fazla hedef, politika ve projeyi kapsıyor.

Ancak AKP iktidarına son verilmesi halinde uygulanacağı taahhüt edilen olası hükümet programında ne Kürt var ne Kürt sorunu var. Milyonlar ve talepleri yok sayılmış. Ne barış ne çözüm önerileri var. Halklar ve inançlar, laiklik, yer almıyor o hükümet programında. Ne Aleviler var ne işçilerin grev hakkı. Ne “İstanbul Sözleşmesi” ne kadınların hakları yer bulabilmiş.

20 yıllık despot iktidarın yıkılıp yerine kurulacak olan “güçlendirilmiş parlamenter sistem”de de adeta yüzyıllık çözümlenmemiş sorunların aynen devam edeceği taahhüt edilmiş!

Ne yazık ki mutabakat içinde kalmışlar Kürt sorunu yok saymakta. 40 yıldır akan kanı durdurmaya yönelik bir tek cümle etmemişler mutabakatla! O koca kitabın içine ilaç için bir tek “Kürt” sözcüğü koymamışlar, elleri varmamış milyonlarca Alevi için bir laf etmeye ve bunu mutabakat içinde yapmış olmakla övünüyorlar!

Ne Kürtlere karşı süren ayrımcı, baskıcı, hapishaneleri doldurma politikaları, ne sınır ötesi savaş politikaları gündeme gelmiş ne içeride uygulanan şiddet politikalarından söz ediliyor. On binlerce can kaybı oldu bu on yıllar içerisinde. Emekçilerin aşından ekmeğinden çalınarak 3 trilyon doların harcandı savaş politikaları uğruna.

İnsan utanır böylesi bir programı, Türkiye gibi milyonlarca Küt yurttaşın, Alevinin, farklı dil ve inançtan, farklı kültürlerden halkların yaşadığı bir ülkede açıklamaya. Kürt sorununda ne teşhis ne tedavi var. Aleviler anılmamış. Cemevlerine statü yok, zorunlu din dersinin kaldırılması, eşit yurttaşlık talepleri yok sayılmış yeni hükümet programında!

Hâlâ hafızamızdadır ve Erdoğan’ın bir dönem Kürt bir işçinin “Kürt sorununu nasıl çözeceksiniz?” sorusu üzerine sarf ettiği “Sorun var diye inanırsan sorun olur. Sorun yok dersen, sorun ortadan kalkar. Biz böyle bir sorun yok diyoruz” ifadelerini anımsattı Millet İttifakının mutabakat metni.

Oysa ortada 100 yıldır süren ve 40 yıldır her hükümet döneminde kanatılan bir yara var bu topraklarda. Büyük bir sorun var ve şiddetten arınmış, demokratik, barışçı bir çözüm bekliyor o sorun.

Ancak Millet İttifakını oluşturan 6 partinin temsilcileri günlerce bir araya gelmişler, onlarca toplantı yapılmış, kılı kırk yarmışlar ve Kürt dememekte, Kürt sorununa yaklaşmamakta, çözüm önermemekte mutabakat sağlamışlar.

Oysa hepsi de çok iyi biliyor ki Kürt halkı olmadan, Aleviler, demokratlar, sol ve sosyalist güçler, kadınlar, gençler olmadan o geçen dönem kazandıkları yerel yönetimleri AKP’den almaları olası değildi. Oradan hareketle de olsa bilirler ki bugün HDP ve Emek ve Özgürlük İttifakının tavrı Cumhurbaşkanlığı seçiminde tayin edici role sahiptir. Ve HDP’nin, Cumhurbaşkanı adayı açıklayacağına ilişkin tutumu, Millet İttifakının zamana yayma, yok sayma, geçiştirme tavrından kaynaklıdır.

Millet İttifakını oluşturan partiler, hâlâ bunları görmezden geliyor. Halkların iradesini yok sayıyor. “Millet” diyerek sınıfları, halkları, cinsleri, farklılıkları, her farklı toplumsal kesimin taleplerini yok sayacaklarını düşünüyor.

Bu kabul edilemez. Bu programın, Türkiye halklarının, işçi sınıf ve emekçilerinin, farklı dil ve inançtan halklarının, kadınların ihtiyaçlarına yanıt vermeyeceğini bilmeleri gerek ve hızla bir revizyona gitmelerinde yarar var. Bunu tek tek partiler olarak ve giderek ortak bir mutabakatla açıklamalarında yarar var.

Zira milyonlarca Kürt ve Alevi yurttaşın eşit yurttaşlık talebine ilişkin tek bir sözcük, tek bir cümlenin olmayışının hiçbir gerekçesi olamaz.

Başlıklarda “Hukuk, adalet yargı, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim, ekonomi, finans ve istihdam, bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar ve dış politika, savunma, güvenlik ve göç” var. Ancak milyonlarca Kürt yok iktidar olma iddiasındaki Millet İttifakının mutabakat metninde.

Türkiye’nin yüzyıllık Kürt sorunu neden yok sayılmış sorusuna nasıl bir yanıt vereceksiniz? Ne Kürt sorunu tarif edilmiş ne de çözümüne ilişkin bir söz var. Millet İttifakını oluşturan partilerin liderleri de biliyor ki 40 yıldır kanayan bu yaraya hızla müdahale etmek gerekiyor. Çözüme ve barışa ihtiyaç var.