banner55

Korona Virüsün Düşündürdükleri…(5) Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Meclisi Sözcüsü Sevim Vural

    “CORONA”DAN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK DENİYOR. SİZ NE DİYORSUNUZ ? Ötekilerin Gündemi Hamza Özkan Merhabalar, “Corona” virüsü nedeniyle tarihsel  ve zorlu bir süreçten geçerken, toplum olarak, dünya olarak,  tarif edilemeyecek bir alt üst oluşu yaşıyoruz.

Korona virüsün düşündürdükleri... 02.04.2020, 11:22 11.11.2020, 17:14
37
Korona Virüsün Düşündürdükleri…(5) Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Meclisi Sözcüsü Sevim Vural

 

 

“CORONA”DAN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK DENİYOR. SİZ NE DİYORSUNUZ ?

Ötekilerin Gündemi

Hamza Özkan


Merhabalar, “Corona” virüsü nedeniyle tarihsel  ve zorlu bir süreçten geçerken, toplum olarak, dünya olarak,  tarif edilemeyecek bir alt üst oluşu yaşıyoruz. Filmlere, romanlara konu olan sahnelerin gerçekliği karşısında şaşkın, çaresiz, umutsuz olsak da, umudumuzu  kaybetmemek için direniyoruz; direnmeliyiz de.

İlkellikten bugüne gelen insanlık, doğanın en güçlü varlığı olsa da, bu  harika teknolojiyle her şeye egemen olduğunun gösterisini yapsa da, öyle bir an geliyor ki doğal felaketler ve salgınlar karşısında savunmasız kalabiliyor.

Farklı gezegenlere, koloniler kurma projeleri yapan insanlığın doğayı bu denli tahrip etmesi, akıl tutulmasıyla güç ve silahlanma yarışına girmesini,  anlamakta zorlanıyor insan.

Aklını kullanan, hümanizmden, demokrasiden söz eden çağdaş ülkelerin  bir virüs karşısında nasıl bir felaket yaşadığına ve çaresiz kaldığına şahitlik ediyor, virüsün zengin ve yoksul dinlemediğini görüyoruz. Şu bir gerçek ki, bu krizde ekonomik olarak zayıf, alt yapısı kuvvetli olmayan ülkeler  daha çok etkileneceklerdir. Bu süreçte komplo teorileri ve öngörüler birbiriyle çatışıyor. Bu acı ve felaket hepimizin! Ne ırk, ne dil ne de din ayrımı gözetmeksizin, insanlığın kenetlenmesi ya da uyanışına da neden olabilir.

Bu sürece tanıklık ederken, çeşitli meslek gruplarına “Corona Virüsü” ile ilgili sorularımızı yönelttik.

 

 

 

Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan: Halkların dayanışmasıdır. Küba’dan İtalya’ya gelen doktorların dayanışmasıdır çare.


 

 İnsanlığın ulaştığı bu teknoloji ve Modernitede, her şeye çözüm bulunurken bir virüsün dünyayı egemenliği altına almasını ve insanlığı alt üst etmesini nasıl yorumluyorsunuz?


 

Çin’den başlayarak Ortadoğu’ya ve Avrupa’ya yayılan pandemi salgını dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor. Her kesin ezberlerinin bozulduğu, “böyle gelmiş böyle gider” diyenlerin bir daha bu lafı etmeyeceği, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dönem içindeyiz. Gözle görünmeyecek kadar küçük bir şey insanlığı kontrol etmeye başladı.

 

İşçi sınıfı her gün ölümüne çalışmaya giderken zevk-i sefa içinde olanlar, Sırça köşklerinden ve saraylarından bağıran, çağıran, seslenen “güçlü liderler”, şimdi bu küçük virüs karşısında sus pus oldular. O övündüğünüz gücünüz nerede?

 

Bizi buraya onların taptığı kapitalizm ve sahip oldukları neoliberal ideoloji getirdi. Kar yetmez daha fazla kar diyenler bizi buraya getirdi. Daha fazla karda yetmedi onlara; daha fazla güç, daha güçlü ordu, daha güçlü silahlar, güç, güç diyenler getirdi. İnsansız silahlar yaratanlar, elinde bir düğmeyle kıtaları yok edecek silaha sahip olanlar şimdi Covid-19 virüsüne karşı çaresizler. Ne para ne güç ne de yok edici silahlar bu virüse karşı kar etmiyor. Güce tapanların bir anda nasıl güçsüz kaldıklarını görüyoruz.

 

İnsanlığı bu kötü duruma küresel kapitalizmin insan, doğan ve tüm canlıları sömürmesi getirdi.

 

Dünyada son elli yılda baş gösteren hastalıkların, salgınların büyük bölümünün nedeninin artık bozulan ekosistemler ve habitatlar olduğunu, yok edilen yaban hayvanlarından kaynaklandığını biliyoruz. Yaşanılan felaketlerde ve salgınlarda, hava, su ve toprağın kirlenmesi, biyo-çeşitliliğin azalması, çok sayıda türün yok olması ve iklim değişikliğinin rolü artık inkâr edilemez.

 

Küresel kapitalizm, özelleştirmeleri, savaşları, kamu varlıklarının sermayeye peşkeş çekilmesini getirdi. Bugün insanlık sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesinin acı sonuçlarını çok yakıcı bir şekilde yaşıyor. Kamu kurumlarının içinin boşaltılması, niteliksizleştirilmesi, ranta yatırım yapılıp kamuya yapılmamasının sonuçları ağır oldu. Yıllarca kapitalistler, “özelleşen güzelleşir” dedi ama bugün görüyoruz ki özelleştirme öldürüyor.

 

Ülkelerin hükümetleri de gördü ki, özelleştirilen sağlık sistemiyle salgınla baş edilemiyor.  Kamusal hizmetler olmadan hayat duruyor, halk sağlığı tehlikeye giriyor. Birçok gelişmiş kapitalist ülke şimdi kamusal sağlıktan yana zorunlu olarak kararlar alıyor. Ülkemiz de özelleştirme şampiyonu olan AKP bile özel sağlık kuruluşları ile vakıf üniversitelerini Covid-19 tedavisinde hizmete sokmak zorunda kaldı.

 

Şimdi insanlar soruyor; Nerede güçlü ordularınız? Nerede büyük ekonomileriniz? Nerede yüksek teknolojileriniz?

 

Aslında insanlığın ulaştığı teknoloji her şeye çözüm bulmuyor, bulamaz da. Çünkü eşitsizliğin olduğu bir sistemde herkes için çözüm de olmuyor. Biliyoruz ki bugünün teknolojisi kapitalist sistemin birer enstrümanıdır. Günümüzde teknoloji insanların daha iyi bir yaşam, daha kaliteli bir yaşam sürmesi için değil, kapitalist sistemin devamlılığını sağlamak ve daha fazla sömürüyü ve karı arttırmak için kullanılıyor.  Her şeyi kara dönüştürmeyi ve her şeyi alınıp satılır bir hale getirmeyi ilke edinmiş küresel kapitalizmin çaresizliğini hep birlikte görüyoruz.

Bu kadar teknolojiye rağmen 14. Yüzyıl veba salgınında kullanılan karantina yöntemi dışında başka bir yöntem öneremeyen aciz bir sistemden bahsediyoruz.

 

Bu virüs bize gösterdi ki sınıfsal farklılıklar olduğu sürece insanlık zayıftır. İnsanlığı güçlü kılacak şey sınıfsal farklılıkların ortadan kalktığı, demokrasinin işlediği bir sistemdir.

 

Sınıfsal farklılıklar virüsle birlikte daha görünür hale gelip derinleşiyor; iş yerlerinde insanlar ücretli izin verilmeyip çalıştırılıyor. İşçiler, hijyenin sağlanmadığı, yaygın testin yapılmadığı, kimin pozitif olunduğunun bilinmediği toplu mekanlarda çalıştırılmaya zorlanıyor. Afrika’da su bulamayan insanlara, düzenli el yıkamaları gerektiği vaaz ediliyor. Çok uzağa gitmeye gerek yok şu an mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı zorluklar da ortada. Ne temiz su imkânı ne hijyen imkanları var.  Şu açık ki eşitlik yoksa adalette olmuyor, adalet yoksa insanlıktan da söz edilemiyor.

 

Birleşmiş Milletler bile yaptığı değerlendirmelerde, virüsün özellikle yoksulluğun, yetersiz beslenmenin, temiz suya erişimin ve sosyal halk sağlığı düzeneklerinin çok zayıf olduğu ülkelere ve bölgelere yayılması durumunda yüz binler hatta milyonlarca insanın yaşamını yitirebileceğine söylüyor. Küresel ölçekte milyonlarca aile geçim kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ülkemizde asgari ücretle geçinen milyonlar risk altında, mülteciler risk altında. İşte bu durumlar virüsün yaratacağı ve derinleştireceği sınıfsal farklılıkları gösteriyor. Derhal dünya hükümetleri amasız fakatsız sadece yaşamı temel almalılar. Sermaye temelli alınan önlemler milyonlarca insanı tehdit etmektedir.

 

Bu yüzden ivedilikle;

Kamu ve özel sektörde bireysel ve toplu işten çıkarmalar yasaklanmalıdır.

Sağlık tamamen kamusallaşmalı ve herkes için tamamen nitelikli ve ücretsiz olmalıdır.

Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmalı dolaylı vergilerle emekçilerin üzerine bindirilen yük derhal kaldırılmalıdır.

Çalışanların sağlığı ve hijyeni öncelenip yaygın test yapılmalıdır.

Bu süreçte bir kez daha görülmüştür ki; bilime, eğitime ve sağlığa daha fazla değer verilmelidir.

Mümkün olan işlerde ve işyerlerinde uzaktan çalışmaya geçilmeli, zorunlu mal ve hizmetlerin üretilmediği ve virüsten korunma koşullarının sağlanamadığı tüm işyerlerinde çalışanlar derhal ücretli izne çıkarılmalıdır.

Bunlar kısa dönemde alınması gereken acil önlemlerden bir kaçıdır.

 

 

 

 

  Yaşanan bu yok oluş ve çöküş krizinde geleceğe nasıl bakıyorsunuz, bu ölümlerden sonra dünya yeniden mi şekillenecek, geleceğe dair düşünceleriniz nelerdir?


 

Bilindiği üzere veba, kızıl, çiçek, kolera gibi salgın hastalıklar sonucunda yaşanan kıtlık ve kuraklıklar milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur. Bu salgınlar, yenilmez denen orduları durdurmuş, ekonomik, siyasal ve demografik sonuçlarıyla yer yüzü haritası yeniden çizilmiştir.  Örneğin çiçek hastalığı Amerika kıtasında çok büyük ölçüde ölümlere yol açmıştır. Bu yüzden çalıştırılacak emek gücü için bu kıtaya milyonlarca Afrikalı köle taşınmıştır. Veba feodalizmi derinden sarsmış kapitalizme kapının aralanmasına vesile olmuştur.  Veba nedeniyle ölümler artınca kendini yönetenlerden umudunu kesenler ayaklanmışlardır. Feodal yöneticiler işçiler ile uzlaşmak zorunda kalmışlardır. Ücretli emek sistemi oluşmuştur. Ücretli emek kara vebadan kaçan işçilerin niyet ettiği bir sonuç değildi ama veba, tahmin edilemeyecek bir biçimde dünyayı değiştirdi.

 

Bu salgınlar Avrupa’nın ekonomik, siyasal ve kültürel sistemini değiştirmiş, halk sağlığının önemini ortaya çıkarmış hatta veba kanalizasyon sisteminin ve ardından belediyeciliğin gelişmesine dahi vesile olmuştur.

 

Covid-19 salgını da dünyada görülen diğer büyük tarihsel salgınlar gibi önemli değişikliklerin yaşanmasına kapı aralayacaktır. Ne ulus devletler ne uluslararası politikalar ne de uluslararası kuruluşlar ve küresel kapitalist sistem eskisi gibi varlığını sürdüremeyecek. Tüm ülkeler sınırlarını kapatıyor, kentlerin birbiriyle teması kesiliyor, kapitalizm açısından önemli olan ulaşım sınırlandırılıyor ya da tamamen kesiliyor, kentlerde OHAL ilan ediliyor.

 

2020’ye girerken sokağa çıkma yasağının bir halk talebi olarak geleceğini, bu taleplere ise siyasetçilerin direneceğini söyleseler inanmazdık. Neden iktidarlar bu talebe direniyor; çünkü sokağa çıkma yasağı uygulayan bir devlet bunun getireceği ekonomik yükü karşılamak zorunda olduğunu biliyor. Hükümetler sokağa çıkma yasağının ülkenin ekonomisini ciddi bir zarara uğratacağı düşüncesiyle, insan yaşamı pahasına bu zararı göze almak ve bunun getireceği maliyetleri yüklenmek istemiyorlar.

 

Salgın kapitalist sistemin tüm zaaflarını ve yanlışlarını ortaya çıkardı, onları paniğe sürdü. Özelleştirmenin zararları gün yüzüne çıktı. Küresel kapitalizmin merkezleri sarsıldı, borsalar çöktü ve finans kapitalizmi ağır bir darbe aldı, üretimin ve tüketimin yoğunlaştığı büyük kentlerde salgının hızla yayılması aynı zamanda salgını bir tür büyük kent krizi haline getirdi,

Avrupa Birliğinin önemli bir ülkesi olan İtalya ekonomisi dibe vurdu, Almanya hükümeti borçlandı, İspanya sağlık hizmetlerini kamulaştırdı, Boris Johnson 24 Mart’ta demiryollarının, Corbyn’nin bile o ölçüde düşünmediği bir tedbirle, geçici olarak ulusallaştırıldığını ilan etti,

Ülke kaynaklarının kriz sırasında dağıtımı sorunu baş gösterdi, kapitalizmin Dünya Bankası veya Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel kuruluşlarının çaresizliği görüldü.

 

Çare ne peki;

Çare bu kar hırsından, güç hastalığından insanı, doğayı ve tüm canlıları sömüren kapitalist düzenden kurtulmaktır.

 

Çare dil, din, ırk ayrımını ortadan kaldırarak ırkçılığa dur demektir. Halkların dayanışmasıdır. Küba’dan İtalya’ya gelen doktorların dayanışmasıdır çare.

 

Çare demokrasidedir, eşitliktedir, sınıf dayanışmasındadır.

Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan

 

 

 

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Meclisi Sözcüsü Sevim Vural: Başlıca yanılgımız teknoloji ve moderniteyi medeniyet ile eşitlememiz, aynı şeylermiş gibi görmemizdir.


 

- İnsanlığın ulaştığı bu teknoloji ve Modernitede, her şeye çözüm bulunurken bir virüsün dünyayı egemenliği altına almasını ve insanlığı alt üst etmesini nasıl yorumluyorsunuz?


 

Başlıca yanılgımız teknoloji ve moderniteyi medeniyet ile eşitlememiz, aynı şeylermiş gibi görmemizdir. İnsana ve doğaya aykırı ve aslında her ikisine de düşman olan mevcut küresel sistemin şehir dediğimiz küçük yüzölçümlerine milyonlarca insanı tıkıştırmasının kendinden başka hiç kimseyi ve hiçbir şeyi düşünemeyecek, bitkilere,hayvanlara, tabiata duyarsız, bencil, mekanik organizmalara dönüştürmesinin sonuçlarını yaşıyoruz. Mekanik işletimin başlıca karakteri, yeterince dişli zarar gördüğünde bütün sistemin çalışamaz hale gelmesidir. Sadece kendine, kendi ailesine, ülkesine odaklı bencil İnsanlığın başına gelende

budur.

 

 

 

-Yaşanan bu yok oluş ve çöküş krizinde geleceğe nasıl bakıyorsunuz, bu ölümlerden sonra dünya yeniden mi şekillenecek, geleceğe dair düşünceleriniz nelerdir?  


 

İnsanlığın ulusal ve küresel çapta örgütlülüğünün yetersizliği ve sermayeye sahip,sisteme hükmeden kesimin etki ve kontrol gücünü düşündüğümüzde, ulusal ve uluslararası ölçekte sistemi zorlayacak büyük karşı çıkış ve zorlamaları görmemiz çok zor. Ulusal devletlerin kendi içine kapanacağı bir dönem yaşanabilir ancak sonuçta insanlığın, insanlık dışı küresel ekonomik ve siyasal sisteme karşı güçlü bir itiraz yükseltebileceği koşulların henüz bulunmadığını düşünüyorum.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Meclisi Sözcüsü Sevim Vural

 

 

 

Yarın: İktisatçı, 21.dönem İstanbul Milletvekili ve ANAP eski Genel Başkanı. Dr. Nesrin NAS ile Ressam Yazar Hamit Aydın


 

https://www.otekileringundemi.com/?p=54421

https://www.otekileringundemi.com/?p=54498

https://www.otekileringundemi.com/?p=54566

 

 

https://www.otekileringundemi.com/?p=54640

 

 

 

 

banner3
Yorumlar (0)
38
açık
Günün Anketi Tümü
Sitemizi nasıl buldunuz?
Sitemizi nasıl buldunuz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
Günün Karikatürü Tümü
banner56