Sebep kullandığınız oylar. Sonuç zam yağmuru, artan işsizlik, artan yoksulluk ve artan şiddet.

OY VERİN ZAMLAR EKSİK OLMASIN

Elbette her insanı aynı potada eritmiyorum. Her şeyi fazlasıyla hak ettiniz de demiyorum. Ancak bu günler daha güzel günlerimiz diyebilirim.
 Muhalefet anlatamadı. Seçmen görmemek için gözlerini kapadı. Duymamak için kulaklarını tıkadı. Anlamamak İçin binbir çaba harcadı. 
21 yıllık köhnenmiş baskıcı iktidara oy vermek için varoşlardaki yoksul halk birbiriyle yarıştı. 
Yoksulluk, baskı ve şiddet artıkça AKP’nin oyları da arttı. Eden bulurmuş. Kızmaya hakkımız yok. Ama utanması ve pişmanlık duyması gerekenler; utanmıyor ve pişmanlık  duymuyor. 
Sebep kullandığınız oylar. Sonuç zam yağmuru, artan işsizlik, artan yoksulluk ve artan şiddet.
Bu topraklara bu zülümü reva görenlere yazıklar olsun. 
Bu coğrafyanın bin yıllık kadim halkı olan Kürt ve Alevi karşıtlığı üzerinde ırkçılık tercih edildi. Düşman ve savaş politikaları tercih edildi. Rant ve talan politikaları tercih edildi. Ülkemi ve ülkemin güzel insanlarını anlamakta zorlanıyorum. Sosyologların, toplum bilimcilerin  acil kodlu bir açıklama yapmasını bekliyorum.

Laikliğe karşı karanlığı, bilime karşı ulema ve hurafeyi, sevgiye karşı kin ve nefreti, barışa karşı savaşı dayatanlardan kurtulmanın tek yolu BİRLEŞİK mücadeledir.
Bekle gör politikasını izleme, mücadele mücadele içerisinde yerini al.
Sevgi ile kalın.