Gençler de “Dindar muhafazakar” oranında düşüş var

 

 

 

ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ-HABER ROZERİN URUCU :Kamuoyu araştırma şirketi Kon da, 15-29 yaş arası gençlerin hayata bakışlarında ve yaşam şekillerinde son 10 yılda neler değiştiğine dair bir rapor yayınladı.

Konda konuya ilişkin araştırmasını en son 2008’de 15 yaş ve üzeri 2250 gençle yapmıştı. Dün yayınlanan araştırmada da yine 15 yaş ve üzeri 1715 gençle yaptığı görüşmelerin sonucuna yer veriyor.

Araştırmada gençlerin nasıl evlendiği, nasıl tatil yaptığı, beklentileri, sosyal medya kullanım oranları gibi birçok veriye yer veriliyor.

“Dindar muhafazakar” oranında düşüş

Konda’nın araştırmalarına göre, son 10 yılda kendisini “dindar muhafazakar” olarak nitelendiren gençlerin oranı yüzde 28’den 15’e geriledi.

İşçi olarak çalışan sayısı azaldı

İşçi ve çiftçi olarak çalışan gençlerin sayısı azalırken devlet memuru ve özel sektör çalışanlarının sayısı arttı.

Öğrenci sayısı 10 yılda yüzde 22’den yüzde 41’e yükselirken çalışmayan öğrenci sayısı yüzde 25’ten yüzde 13’e düştü.

Haber takibinde yüzde 50 düşüş

Araştırmada “Haber takibi” başlığında yer verilen gençler arasında gazete okuma oranı ise 10 yılda yüzde 72’den yüzde 22’ye düşerek yüzde 50 oranında kayıp yaşadı.

Otoriterlik azaldı

Gençler arasında “Gerektiğinde siyasi partiler kapatılmalıdır” ve “Gerektiğinde asker yönetimi ele almalıdır” diyenlerin sayısında da 10 yıl içinde azalma yaşandı.

Farklılıklara saygı daha fazla

Arştırmanın “Farklılıklara saygı” başlığında gençlere cinsel yönelim, din, mezhep ve etnik kökene ilişkin sorular yöneltildi. 10 yıl içerisinde her alanda saygı oranının arttığı gözlemleniyor. Ancak en az oran yüzde 21 ile cinsel yönelim başlığında.

Mutluluk yaygın değil

10 yılda “mutluyum” diyen gençlerin oranı yüzde 6 oranında düşmüş.

İbadet edenlerin oranı da azalmış

Düzenli olarak oruç tutan ve namaz kılan gençlerin sayısı 10 yıl öncesine oranla azalmış durumda.

( Kaynak Bianet )