Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) talepleri için 11 Mayıs’ta Abdi İpekçi Parkı’nda

Reklam!

 

 

 

ANKARA ÖTEKİLERİN GÜNDEMİ; SES, 3600 ek gösterge, fiili hizmet zammı ve insanca yaşama yetecek ücret talepleriyle 11 Mayıs’ta tüm şubelerin katılımıyla Abdi İpekçi Parkı’nda bir araya gelecek.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), fiili hizmet süresi zammı ve 3600 ek gösterge talebi için 11 Mayıs’ta Ankara’da  gerçekleştirecekleri buluşma öncesi Vengo Cafe’de basın toplantısı düzenledi.
Açıklama yapan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, insanca yaşam mücadelesinin en temel taleplerine yönelik son 6 aydır yürüttüğü programın bir parçası olarak 11 Mayıs’ta Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda olacaklarını belirtti. Türkiye’nin her yerinden gelen sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile buluşup taleplerini haykıracaklarını belirten Erden, “Uyguladığı sağlıkta dönüşüm programıyla halkın sağlığını paranın egemenliğine tabi kılan, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini de kölece çalışma koşullarına mahkum eden siyasi iktidar, bu politikalarını sürdürmekte ısrar etmeye devam ediyor” dedi.
‘ÇÖZÜM İSTİYORUZ’
Erden, siyasi iktidarın yürüttüğü politikaların sonuçlarına dikkat çekerek, “Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık hak olmaktan çıkarılmış, koruyucu sağlık hizmetleri tasfiye edilmiş, paran kadar sağlık anlayışıyla sağlık hizmetine ulaşımın önüne engeller konulmuştur. Yeni emek ve siyasal rejim özelde çalışma yaşamını genel olarak yaşam koşullarını zorlamaktadır. Bu emek rejimi, iş kolumuza mesleki itibarsızlaştırmayla beraber şiddet ve intiharlar artmaktadır. Bizler vaat dinlemeyi, oyalanmayı kabul etmiyor, çözüm istiyoruz” diye konuştu.
 Erden, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri emekçileri olarak taleplerini, “İnsanca yaşamaya yetecek ücret”, “3600 ek gösterge” ve “Fiili hizmet süresi zammı” olarak sıraladı.
Sorunların biriktiği ve iktidarın çözüme yönelik adım atmaktan imtina ettiğini belirten Erden, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini, 11 Mayıs’ta saat 11.00’de Abdi İpekçi Parkı’nda olmaya çağırdı.
( Kaynak MA )